Sodík v moči
Na (U; látková konc. [mmol/l] ISE s dilucí)

Lokální kód: 101 Zkratka: U1Na
Kód VZP rutina: 81593 Statim: 81135
Kód NČLP 02510
Synonyma: Natrium v moči
Sodný kationt v moči

Princip stanovení Iontově selektivní elektrody (nepřímé stanovení)
Odebíraný materiál: U
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Odebrané množství: 1 ml
Dostupnost rutinní: Denně Odezva: Do 5 hodin od doručení materiálu do laboratoře
Dostupnost statimová: Denně, 24 hodin Odezva: Do 1 hodiny od doručení materiálu

Pokyny k odběru vzorku: Nejvhodnější jsou vzorky 24 hodinového sběru moči.
Pokyny pro pacienta: Pokyny pro pacienty: Časovaný sběr moče
Pokyny pro oddělení: Pokyny pro oddělení: Sbíraná moč - OKB
Pokyny k transportu: Nejsou žádné zvláštní požadavky pro transport.

Informace k předanalytické úpravě vzorků a stabilitě
Stabilita vzorků
Stabilita při 20-25°C 45 den
Stabilita při 4-8°C 45 den
Stabilita při -20°C 1 rok
Poznámka ke stabilitě Uvedená stabilita analytu platí pro vzorky moče.

Meze:
Věk od do Dolní ref. mez Horní ref. mez Jednotka Další údaje
1D 99R+ mmol/l
Základní informace k analytu:
Metoda slouží ke stanovení koncentrace sodíku ve sbírané moči. Výsledek je použit pro výpočet odpadu sodíku, neuvádíme proto referenční rozmezí. Pro hodnocení natriurie je určena metoda č.102 - odpad sodíku za 24 hodin.

 

dU - Sodný kation

 

Charakteristika

Určeno pro hodnocení vztahu mezi přívodem soli a schopností ledvin sůl vyloučit, pro řízení parenterální výživy, pro stanovení bilance sodíku.

 

Biologická variabilita a vztah k analytickým parametrům

 

Intraindividuální variabilita (CVi)

28,7 %

Interindividuální variabilita (CVg)

16,7 %

Index individuality (teoretický, bez CVa)

1,72

Kritická diference relativní (Z=1,96, reálný CVa)

79,5 %

Kritická diference absolutní (pro hodnotu 150,00 mmol/d)

119,31 mmol/d

Poločas eliminace

Není udáván.

 

Indikace vyšetření

Diagnostika a monitorace poruch vodno-solné homeostázy a vnitřního prostředí obecně. Diferenciální diagnostika renální/prerenální insuficience. Monitorace diety se sníženým obsahem soli.

 

Zdroje informací

www.enclabmed.cz