MCV v krvi
Erytrocyt (MCV) (Erytrocyty(B); entitický objem [fl] počítání částic (imp.))

Lokální kód: 410 Zkratka: MCV
Kód VZP rutina: 96167 Statim: 96163
Kód NČLP 02419

Princip stanovení Elektrická impedance
Odebíraný materiál: Krev
Odběr do: Plast s K3EDTA (Vacuette: fialový uzávěr)
Odebrané množství: 2 ml
Dostupnost rutinní: Denně Odezva: Do 5 hodin od doručení materiálu do laboratoře
Dostupnost statimová: Denně, 24 hodin Odezva: Do 1 hodiny od doručení materiálu
Poznámka k dostupnosti a odezvě: Pokud statimový vzorek KO, KO+DIF obsahuje současně manuální diferenciální rozpočet leukocytů, nebo je nutno nátěr doplnit na základě výsledků měření KO, jsou do 1 hod k dispozici pouze výsledky, které nejsou určeny k mikroskopickému ověření, a to jen na telefonické vyžádání.

V případě vitální indikace je odezva 30 min.

Pokyny k odběru vzorku: Dle udání výrobce nejsou stanoveny žádné zvláštní požadavky na přípravu pacienta před odběrem. Pacient by měl zůstat cca 15 min v klidu, je vhodné uklidnit pacienta (zejména u dětí). Zkumavka má být při odběru řazena za koagulační, sérovou, heparinovou. Laboratoř přijímá pouze odběry provedené po rysku (akceptována je odchylka ± 10%). Při nedodržení těchto podmínek laboratoř nemůže výsledky zaručit.
Další možné odběry: V případě podezření na pseudotrombocytopenii je akceptován odběr KO do citrátu. Výsledky jsou přenásobeny faktorem 1,1 (ředění citrátem sodným).
Laboratoř přijímá pouze odběry provedené po rysku (akceptována je odchylka ± 10%).
Pokyny pro pacienta: Pokyny pro pacienty: Odběr žilní krve
Pokyny pro pacienty: Hematologická vyšetření
Pokyny pro oddělení: Pokyny pro oddělení: Odběr žilní krve
Pokyny k transportu: Nejsou zvláštní požadavky na transport.

Maximální čas od získání do zpracování 5 hodina při 22 °C
Informace k předanalytické úpravě vzorků a stabilitě
Pokyny k předanalytické úpravě
Nejsou zvláštní požadavky na preanalytickou fázi.
Stabilita vzorků
Stabilita při 20-25°C 5 hodina
Stabilita při -20°C
Poznámka ke stabilitě Vzorky lze uchovávat pouze při pokojové teplotě.

Meze:
Věk od do Dolní ref. mez Horní ref. mez Jednotka Další údaje
1D 3D 95 121 fl
3D 1T 93.0 120.0 fl
4D 1T 88 126 fl
1T 1D 2T 86 124 fl
2T 1D 4T 2D 85 123 fl
1M 3M 1D 77 115 fl
3M 1D 6M 74 108 fl
6M 1D 2R 70 86 fl
2R 1D 6R 75 87 fl
6R 1D 12R 77 95 fl
F 12R 1D 15R 78 102 fl
M 12R 1D 15R 78 98 fl
15R 1D 99R+ 82 98 fl
Základní informace k analytu:
Zdroj referenčního rozmezí: Doporučení laboratorní sekce.

Parametr MCV (střední objem erytrocytu) je součástí vyšetření krevního obrazu, který patří k základnímu vyšetření širokého spektra onemocnění. Indikován je jako základní vyšetření včetně preventivních prohlídek a předoperačního vyšetření.

MCV je změněn u různých anomálií červené krvinky. Diagnosticky slouží hodnota MCV zejména k rozlišení mikrocytárních, makrocytárních a normocytárních anémií.