Lipáza v plazmě
LPS (P; konc. katal. akt. [µkat/l] abs. spektrofotometrie)

Lokální kód: 1015 Zkratka: pLip
Kód VZP rutina: Statim: 81173
Kód NČLP 02393
LPS v plazmě

Princip stanovení Enzymové stanovení (peroxidáza) - spektrofotometrie
Odebíraný materiál: Krev
Odběr do: Plast s LiHeparinem (Vacuette: zelený uzávěr)
Odebrané množství: 2 ml
Dostupnost statimová: Denně, 24 hodin Odezva: Do 1 hodiny od doručení materiálu

Pokyny k odběru vzorku: Další možné odběry: sérum, Na heparinová plazma
Při odběru z centrálního žilního katetru se simultánně aplikovaným dobutaminem / dopaminem je nutné nejdřív odsát 3-5 ml krve mimo odběrovou zkumavku (katecholaminy interferují se stanovením).
Pokyny pro pacienta: Pokyny pro pacienty: Odběr žilní krve
Pokyny pro oddělení: Pokyny pro oddělení: Odběr žilní krve
Pokyny k transportu: Nejsou žádné zvláštní požadavky pro transport.

Informace k předanalytické úpravě vzorků a stabilitě
Stabilita vzorků
Stabilita při 20-25°C 7 den
Stabilita při 4-8°C 7 den
Stabilita při -20°C 1 rok
Poznámka ke stabilitě Uvedená stabilita platí pro plazmu i sérum.

Meze:
Věk od do Dolní ref. mez Horní ref. mez Jednotka Další údaje
1D 99R+ 0.13 1.30 µkat/l
Základní informace k analytu:
Zdroj referenčního rozmezí : příbalová informace

 

P/S - Lipáza

 

Charakteristika

Lipáza je hydrolytický enzym, katalyzuje štěpení alfa-esterových vazeb emulgovaných triacylglycerolů (k hydrolýze dochází pouze na rozhraní tuk-voda) na monoacylglyceroly a mastné kyseliny. Existuje několik izoenzymů, z klinického hlediska je nejvýznamnější pankreatická lipáza, která se nejvíce podílí na trávení lipidů z potravy. Je produkována binárními buňkami pankreatu spolu s kolipázou - proteinem nezbytným pro její aktivaci, neboť samostatná pankreatická lipáza je inhibována solemi žlučových kyselin.

Pankreatická lipáza se v malém množství dostává i do krevní plazmy. Je filtrována ledvinami, avšak v tubulech se zpětně resorbuje, takže v moči ji běžně neprokazujeme.

 

Patofyziologický mechanizmus uvolnění do cirkulace:

Při akutní serosní pankreatititdě se zvyšuje permeabilita bazálního pólu acinárních buněk, v případě hemoragicko nekrotizující pankreatitidy navíc dochází k jejich nekróze.

Při chronické pankreatitidě ( a fibrózních změnách), litiáze, obstrukci tumorem dochází k porušení průtoku pankreat.vývody a zvýšený tlak spůsobí rozšíření epiteliálních istmů a průniku lipázy do perikapilárních prostor.

 

Biologická variabilita a vztah k analytickým parametrům

 

Intraindividuální variabilita (Cvi)

23,1 %

Interindividuální variabilita (CVg)

33,1 %

Index individuality (teoretický, bez Cva)

0,70

Kritická diference relativní (Z=1,96, reálný Cva)

64,8 %

Kritická diference absolutní (pro hodnotu 2,00 µkat/l)

1,30 µkat/l

Poločas eliminace

0,5 dne, tj. 12,0 hodin.

 

Poznámka k poločasu eliminace

6,9-13,7 hodiny (Thomas, 1998).

 

Indikace vyšetření

Akutní a chronická pankreatitida, diferenciální diagnostika NPB

 

Výpovědní hodnota

Zvýšená aktivitu lipázy v séru se nachází u onemocnění pankreatu, zejména u akutní pankreatitidy. Její aktivita roste obvykle paralelně s amylázou, ale existují i případy izolovaného vzestupu aktivity jen jednoho z těchto pankreatických enzymů.

Stanovení nemá prognostickou hodnotu, neodráží reziduální funkční kapacitu pankreatu.

 

Onemocnění

Lipáza v séru

Akutní pankreatitida

 

Akutní exacerbace chronické pankreatitidy

 

Vzestup 5-6 hodin po vzniku symptomatologie u akutní pankreatitidy hodnoty až do 80xHRM.

Perzistence elevace v séru dle etiologie

  • Akutní pankreatitida, průchod žluč.kámenu 3-6 dní
  • Relaps chronické pankreatititdy 2 týdny
  • Obstrukce, alkoholová etiologie, pseudocysta >2 týdny

Jiná etiologie náhlé příhody břišní v oblasti horního abdominálního kvadrantu

(cholecystitis, penetrace duodenálního vředu)

Elevace do 5 násobku HRM

Stav po ERCP

Elevace těsně po výkonu s maximem cca 12xHRM v 6. hodině po ERCP, s perzistencí do 3.dne 

Renální selhání

Poměrně častá je mírná elevace u pacientů s kreatininem nad 250µmol event. vyžadujících hemodialýzu

Jiné onemocnéní

Mírná elevace (do 2xHRM) může být přítomna u infekčních hepatitid, sarkoidózy, parotitdy.

 

 

Zdroje informací

L.Thomas, Clinical laboratory diagnostics, TH Books, 1998

www.enclabmed.cz