Draslík v moči
K (U; látková konc. [mmol/l] ISE s dilucí)

Lokální kód: 103 Zkratka: U1K
Kód VZP rutina: 81393 Statim: 81145
Kód NČLP 02274
Synonyma: Kalium v moči
Draselný kationt v moči
K v moči

Princip stanovení Iontově selektivní elektrody ve zředěném roztoku
Odebíraný materiál: U
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Dostupnost rutinní: Denně Odezva: Do 5 hodin od doručení materiálu do laboratoře
Dostupnost statimová: Denně, 24 hodin Odezva: Do 1 hodiny od doručení materiálu

Pokyny k odběru vzorku: Pro moč je důležitá přesná doba sběru a přesné odměřené množství.
Při stanovení draslíku se nesmí používat hemolytické vzorky.
Pokyny pro pacienta: Pokyny pro pacienty: Časovaný sběr moče
Pokyny pro oddělení: Pokyny pro oddělení: Sbíraná moč - OKB
Pokyny k transportu: Nejsou žádné zvláštní požadavky na transport.

Informace k předanalytické úpravě vzorků a stabilitě
Pokyny k předanalytické úpravě
Nejsou žádné zvláštní požadavky na preanalytickou fázi.
Stabilita vzorků
Stabilita při 20-25°C 45 den
Stabilita při 4-8°C 8 týden
Stabilita při -20°C 1 rok

Meze:
Věk od do Dolní ref. mez Horní ref. mez Jednotka Další údaje
1D 99R+ mmol/l
Základní informace k analytu:
Metoda slouží ke stanovení koncentrace draslíku ve sbírané moči. Výsledek je použit pro výpočet odpadu draslíku, neuvádíme proto referenční rozmezí. Pro hodnocení kaliurie je určena metoda č.104 - odpad draslíku za 24 hodin.

 

dU - Draselný kation

 

Charakteristika

 

Biologická variabilita a vztah k analytickým parametrům

 

Intraindividuální variabilita (CVi)

24,4 %

Interindividuální variabilita (CVg)

22,2 %

Index individuality (teoretický, bez CVa)

1,10

Kritická diference relativní (Z=1,96, reálný CVa)

67,6 %

Kritická diference absolutní (pro hodnotu 80,0 mmol/d)

54,1 mmol/d

Poločas eliminace

Není udáván

 

Indikace vyšetření

Diferenciální diagnostika hypo/hyperkalémie.Diferenciální diagnostika renální/prerenální insuficience. Diagnostika endokrinopatií.

 

Zdroje informací

www.enclabmed.cz