Draslík v moči odpad za 24 hodin
K (dU; látkový tok [mmol/d] ISE s dilucí)

Lokální kód: 104 Zkratka: o1K
Kód NČLP 02265
Synonyma: K odpad v moči
Draselný kationt v moči odpad
Kalium odpad v moči

Princip stanovení výpočet odpadu
Odebíraný materiál: U
Dostupnost rutinní: Denně Odezva: Do 5 hodin od doručení materiálu do laboratoře
Dostupnost statimová: Denně, 24 hodin Odezva: Do 1 hodiny od doručení materiálu

Pokyny k odběru vzorku: Pro moč je důležitá přesná doba sběru a přesné odměřené množství.
Výsledky vyšetření hemolytických vzorků nevydáváme.
Pokyny pro pacienta: Pokyny pro pacienty: Časovaný sběr moče
Pokyny pro oddělení: Pokyny pro oddělení: Sbíraná moč - OKB

Informace k předanalytické úpravě vzorků a stabilitě
Stabilita vzorků

Meze:
Věk od do Dolní ref. mez Horní ref. mez Jednotka Další údaje
1D 99R+ 35,0 125,0 mmol/d
Základní informace k analytu:
Zdroj referenčního rozmezí : Konsenzus IKEM

 

dU - Draselný kation

 

Charakteristika

 

Biologická variabilita a vztah k analytickým parametrům

 

Intraindividuální variabilita (CVi)

24,4 %

Interindividuální variabilita (CVg)

22,2 %

Index individuality (teoretický, bez CVa)

1,10

Kritická diference relativní (Z=1,96, reálný CVa)

67,6 %

Kritická diference absolutní (pro hodnotu 80,0 mmol/d)

54,1 mmol/d

Poločas eliminace

Není udáván

 

Indikace vyšetření

Diferenciální diagnostika hypo/hyperkalémie.Diferenciální diagnostika renální/prerenální insuficience. Diagnostika endokrinopatií.

 

Zdroje informací

www.enclabmed.cz