Imunoglobulin G - podtřída 3 v séru
IgG3 podtřída (S; hmot. konc. [g/l] imunoturbidimetrie)

Lokální kód: 706 Zkratka: IgG3
Kód VZP rutina: 91111 Statim:
Kód NČLP 02204
Synonyma: IgG 3

Princip stanovení Imunoturbidimetrie na latexových částicích
Odebíraný materiál: Krev
Odběr do: Plast se separačním gelem (Vacuette: červený uzávěr)
Odebrané množství: 2 ml
Dostupnost rutinní: Pondělí až pátek Odezva: Do 5 hodin od doručení materiálu do laboratoře

Pokyny k odběru vzorku: Další možné odběry: Li-Hep, Na-Hep, EDTA
Pokyny pro pacienta: Pokyny pro pacienty: Odběr žilní krve
Pokyny pro oddělení: Pokyny pro oddělení: Odběr žilní krve
Pokyny k transportu: Nejsou žádné zvláštní požadavky pro transport.

Maximální čas od získání do zpracování 1 den při 4 °C
Informace k předanalytické úpravě vzorků a stabilitě
Stabilita vzorků
Stabilita při 4-8°C 8 den
Stabilita při -20°C 8 týden
Poznámka ke stabilitě Nelze stanovovat opakovaně rozmražené vzorky.

Meze:
Věk od do Dolní ref. mez Horní ref. mez Jednotka Další údaje
18R 99R+ 0,22 1,76 g/l
Základní informace k analytu:

 

 

 

Podtřídy imunoglobulinů

 

Charakteristika:

U normálních dospělých  tvoří IgG průměrně 75% všech sérových imunoglobulinů. Uvnitř třídy IgG je pořadí koncentrace 4 podtříd:  IgG1 > IgG2 > IgG3 > IgG4, IgG1 (66%), IgG2 (23%), IgG3 (7%) a IgG4 (4%), ale aktuální koncentrace každé z nich se může mezi jednotlivci značně měnit. 

Jednotlivé IgG podtřídy rozdílně reagují s různými typy antigenů. Protilátky proti bakteriálním a virovým proteinům, které vyvolávají T-dependentní odpověď, jsou tvořeny všemi čtyřmi třídami, převažují IgG1 někdy v kombinaci s IgG3.

Protilátky proti polysacharidovým antigenům, které jsou převážně T-independentní, jsou tvořeny hlavně IgG2 podtřídou. Výjimku tvoří děti ve věku 2-3 roky, u kterých polysacharidové antigeny navozují tvorbu protilátek IgG1. Opakovaná dlouhodobá antigenní stimulace T-dependentním antigenem vede k výrazné IgG4 protilátkové odpovědi.

 

S - IgG1

Vztah k analytickým parametrům

 

Kritická diference relativní (Z=1,96, reálný CVa)

12,5 %

Kritická diference absolutní (pro hodnotu 6,00 g/l)

0,75 g/l

Poločas eliminace

21 dne, tj. 504,0 hodin.

 

 

S - IgG2

Vztah k analytickým parametrům

 

Kritická diference relativní (Z=1,96, reálný CVa)

13,2 %

Kritická diference absolutní (pro hodnotu 5,00 g/l)

0,66 g/l

Poločas eliminace

20 dne, tj. 480,0 hodin.

 

S - IgG3

Vztah k analytickým parametrům

 

Kritická diference relativní (Z=1,96, reálný CVa)

11,1 %

Kritická diference absolutní (pro hodnotu 1,00 g/l)

0,11 g/l

Poločas eliminace

7 dne, tj. 168,0 hodin.

 

S - IgG4

Vztah k analytickým parametrům

 

Kritická diference relativní (Z=1,96, reálný CVa)

14,2 %

Kritická diference absolutní (pro hodnotu 0,70 g/l)

0,10 g/l

Poločas eliminace

21 dne, tj. 504,0 hodin.

 

Poznámka k poločasu eliminace

Zdroj poločasu: Thomas, 1998.

 

Indikace vyšetření

Diagnostika imunodeficitů, monoklonálních gamapatií. Recidivující, těžce probíhající anebo oportunní infekce.

 

Výpovědní hodnota

  • U pacientů s deficitem IgG1 a/nebo IgG3 se často vyskytují chronické a rekurentní infekce dolních cest dýchacích, jedinci s IgG2 a/nebo IgG4 deficitem jsou náchylnější k sinusitidám a otitidám.
  • U kombinovaných deficitů IgG podtříd převažuje deficience IgG2/IgG4.
  • Deficit některé z podtříd IgG se nemusí projevit na hladině celkového IgG.

 

Zdroje informací

www.enclabmed.cz