Homocystein v plazmě
Homocystein (P; látková konc. [µmol/l] *)

Lokální kód: 35 Zkratka: tHcy
Kód VZP rutina: 81461 Statim:
Kód NČLP 02073
Synonyma: p - Homocystein

Princip stanovení Chemiluminiscence s využitím mikročástic
Odebíraný materiál: Krev
Odběr do: Sklo, plast - NaF + K3EDTA
Odebrané množství: 2 ml
Dostupnost rutinní: Jednou týdně Odezva: Do týdne

Pokyny k odběru vzorku: Další možné odběry: plazma EDTA
Pokyny pro pacienta: Pokyny pro pacienty: Odběr žilní krve
Pokyny pro oddělení: Pokyny pro oddělení: Odběr žilní krve
Pokyny k transportu: Transport na tajícím ledu.
Doplňující klinické informace pro laboratoř: Údaj o interferující farmakoterapii (metotrexát, karbamazepin, fenytoin, antikonvulziva, teofylin, S-adenosylmethionin)

Informace k předanalytické úpravě vzorků a stabilitě
Pokyny k předanalytické úpravě
V případě, že vzorek nebude analyzován v den odběru je nutné plazmu separovat a zamrazit.
Stabilita vzorků
Stabilita při 20-25°C 6 hodina
Stabilita při 4-8°C 14 den
Stabilita při -20°C 1 rok
Poznámka ke stabilitě Nelze stanovovat opakovaně rozmrazené vzorky.
Stabilita při 18 - 26 °C není výrobcem deklarovaná. Údaj platí pro plazmu a byl přebrán z literatury - Preanalytická fáze, ČLS JEP a SEKK, Praha, 2005.

Meze:
Věk od do Dolní ref. mez Horní ref. mez Jednotka Další údaje
F 1D 99R+ 4.44 13.56 µmol/l
M 1D 99R+ 5.46 16.20 µmol/l
Vyšetření je určeno především k diagnostice vrozených poruch metabolismu homocysteinu.
Základní informace k analytu:
Zdroj referenčního rozmezí: příbalová informace

 

P - Homocystein

 

Charakteristika

Homocystein je aminokyselina obsahující sulfhydrylovou skupinu, která vzniká intracelulární demethylací methioninu. Homocystein cirkuluje v plazmě převážně ve formě oxidované, vázaný na plazmatické proteiny. 

 

Homocystein vzniká hydrolýzou methioninu, může se opět zpět přeměnit na methionin. Kondenzací homocysteinu se serinem vzniká cystathionin, který je deaminován na cystein. Cystein je dále odbourán přímo na pyruvát, ten je oxidační dekarboxylací přeměněn na acetylkoenzym A, který vstupuje do citrátového cyklu.

 

Biologická variabilita a vztah k analytickým parametrům

 

Intraindividuální variabilita (CVi)

9,0 %

Interindividuální variabilita (CVg)

40,3 %

Index individuality (teoretický, bez CVa)

0,22

Kritická diference relativní (Z=1,96, reálný CVa)

27,8 %

Kritická diference absolutní (pro hodnotu 15,00 µmol/l)

4,17 µmol/l

Poločas eliminace

0,15 dne, tj. 3,6 hodin.

 

Poznámka k poločasu eliminace

3-4 hodiny (http://www.practical-haemostasis.com/Thrombophilia%20Tests/homocysteine.html)

 

Indikace vyšetření

Diagnostika vrozených poruch metabolizmu homocysteinu. Objasnění původu trombotického stavu pacientů, u nichž jsou hemokoagulační parametry ve fyziologickém rozmezí.

 

Zdroje informací

www.enclabmed.cz