Cholesterol HDL v séru
Cholesterol HDL (S; látková konc. [mmol/l] abs. spektrofotometrie)

Lokální kód: 38 Zkratka: sHDL
Kód VZP rutina: 81473 Statim:
Kód NČLP 02036
Synonyma: HDL cholesterol

Princip stanovení spektrofotometrie
Odebíraný materiál: Krev
Odběr do: Plast se separačním gelem (Vacuette: červený uzávěr)
Odebrané množství: 2 ml
Dostupnost rutinní: Denně Odezva: Do 5 hodin od doručení materiálu do laboratoře

Pokyny k odběru vzorku: Pro stanovení profilu lipoproteinů se doporučuje používat vzorky od jedinců na lačno.
Odběr materiálu je zapotřebí provádět v poloze vsedě, aby se zabránilo hemokoncentraci.
Při odběru z centrálního žilního katetru se simultánně aplikovaným dobutaminem / dopaminem je nutné nejdřív odsát 3-5 ml krve mimo odběrovou zkumavku (katecholaminy interferují se stanovením).
Další možné odběry: Na-Hep, Li-Hep.
Pokyny pro pacienta: Pokyny pro pacienty: Odběr žilní krve
Pokyny pro oddělení: Pokyny pro oddělení: Odběr žilní krve
Pokyny k transportu: Nejsou žádné zvláštní požadavky na transport.

Informace k předanalytické úpravě vzorků a stabilitě
Pokyny k předanalytické úpravě
Nejsou žádné zvláštní požadavky na preanalytickou fázi.
Stabilita vzorků
Stabilita při 20-25°C 2 den
Stabilita při 4-8°C 7 den
Stabilita při -20°C 12 týden

Meze:
Věk od do Dolní ref. mez Horní ref. mez Jednotka Další údaje
F 15R 1D 99R+ 1,20 2,70 mmol/l
M 15R 1D 99R+ 1,0 2,10 mmol/l
Základní informace k analytu:
Zdroj referenčního rozmezí: doporučení ČSKB 2010

  

 

P/S - Cholesterol HDL

 

Charakteristika

Lipoproteiny o vysoké hustotě (HDL; high density lipoproteins) vznikají v játrech a v tenkém střevě. Mají diskoidní tvar a jsou tvořeny dvojvrstvou fosfolipidů a apolipoproteiny A-I, A-II a E. Přijímají volný cholesterol z buněčných membrán a přenášejí jej několikastupňovým pochodem na VLDL lipoproteiny. Přebytečný cholesterol se pak vrací do jater vychytáním IDL nebo LDL. Tento tzv. reverzní transport cholesterolu tedy umožňuje odstraňování přebytku cholesterolu z periferních tkání do jater.

 

Biologická variabilita a vztah k analytickým parametrům

 

Intraindividuální variabilita (CVi)

7,1 %

Interindividuální variabilita (CVg)

19,7 %

Index individuality (teoretický, bez CVa)

0,36

Kritická diference relativní (Z=1,96, reálný CVa)

21,7 %

Kritická diference absolutní (pro hodnotu 1,00 mmol/l)

0,22 mmol/l

Poločas eliminace

4 dny, tj. 96,0 hodin.

 

Poznámka k poločasu eliminace

(Illingworth, 1981)

 

Indikace vyšetření

Stanovení kardiovaskulárního rizika, poruchy metabolizmu lipoproteinů

 

Výpovědní hodnota

Stanovení koncentrace HDL cholesterolu patří mezi základní měřené laboratorní parametry lipidového metabolismu ve vztahu k riziku rozvoje aterosklerózy.

Zvýšení koncentrace HDL, zejména frakce HDL2, se projeví snížením rozvoje rizika aterosklerózy.

 

 

Zdroje informací

www.enclabmed.cz