Intaktní lidský chorioganadotropin v séru
hCG beta podjednotka (S; arb. látková konc. [IU/l] *)

Lokální kód: 313 Zkratka: bHCG
Kód VZP rutina: 93155 Statim: 93155
Kód NČLP 02024
Synonyma: b-hCG
hCG

Princip stanovení Elektrochemiluminiscence
Odebíraný materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast se separačním gelem
Odebrané množství: 5 ml
Dostupnost rutinní: Pondělí až pátek Odezva: Do 5 hodin od doručení materiálu do laboratoře
Dostupnost statimová: Denně, 24 hodin Odezva: Do 1 hodiny od doručení materiálu

Pokyny k odběru vzorku: Dle udání výrobce nejsou stanoveny zvláštní požadavky na přípravu pacienta před odběrem.
Další možné odběry: Li-, Na-, NH4+heparin a K3-EDTA plazma.
Pokyny pro pacienta: Pokyny pro pacienty: Odběr žilní krve
Pokyny pro oddělení: Pokyny pro oddělení: Odběr žilní krve
Pokyny k transportu: Nejsou zvláštní požadavky na transport.
Doplňující klinické informace pro laboratoř: Vyšetření není určeno ke screeningu nádorových onemocnění.

Informace k předanalytické úpravě vzorků a stabilitě
Pokyny k předanalytické úpravě
Nejsou zvláštní požadavky na preanalytickou fázi.
Stabilita vzorků
Stabilita při 4-8°C 3 den
Stabilita při -20°C 48 týden
Poznámka ke stabilitě K zabránění nesprávných výsledků je třeba, aby séra byla zmražena a rozmražena pouze jednou.

Meze:
Věk od do Dolní ref. mez Horní ref. mez Jednotka Další údaje
F 1D 99R+ <5,3 U/l
M 1D 99R+ <2,6 IU/l
Základní informace k analytu:
Zdroj referenčního rozmezí:příbalová informace

 

 

S - Beta hCG (Intaktní lidský choriogonadotropin + beta podjednotka)

 

Charakteristika

hCG je glykoprotein skládající se ze 2 podjednotek - alfa a beta. Podjednotka alfa je identická jako u hormonů LH,FSH aTSH, molekuly se liší v beta podjednotce.

U zdravých mužů a netěhotných žen je beta hCG fyziologicky produkováno v malé míře hypofýzou, měřitelné koncentrace jsou u 70% populace.

hCG je ve velkém množství syntetizováno v syncyciotrofoblastu placenty. Při fyziologickém těhotenství produkce alfa podjednotky mnohokrát převyšuje produkci beta podjednotky. V prvních 6 týdnech gravidity udržuje hCG žluté tělísko. Význam produkce hCG v pozdějších fázích těhotenství je dosud nejasný, pravděpodobně se účastní na vzniku imunotolerance plod – matka. Metabolizmus hCG probíhá v játrech, eliminace v ledvinách.

Syntézou hCG jsou charakteristické zejména trofoblastické struktury germinálních nádorů.

Buňky trofoblastu hydatidiformní moly, choriokarcinomů a maligních testikulárních tumorů predominantně sekretují intaktní hCG spolu s menším podílem volných podjednotek. Netrofoblastické tumory sekretují spíše volnou beta podjednotku. Produkce tumorem může mít za následek změnu molekuly hCG (v peptidové strukture, v glykosylaci, v terminální sialylaci, nebo fragmentaci), přičemž alterace struktury vede k prodloužení poločasu (zpomalený jaterní metabolismus).

Beta Core fragment (fragmentovaná beta podjednotka) je exkretován do moči, kde ho lze detekovat.

Analytická metoda používáná PLM IKEM stanovuje Intaktní hCG + beta podjednotku. Vzhledem k tomu splňuje požadavek pro použití ve všech indikacích (monitoring fyziologické i patologické gravidity, screening vrozených vývojových vad, použití jako tumor marker).

 

Poznámka k poločasu eliminace

Intaktní hormon má poločas 40 hodin, štěpený 11 hodin, volná alfa podjednotka 1,5 hodiny, volná beta podjednotka 4 hodiny, beta–core fragment méně než 10 min.

 

Indikace vyšetření

Průkaz gravidity, detekce vrozených vývojových vad, diagnostika a monitorování terapie germinálních tumorů

 

Výpovědní hodnota

 

Těhotenství

Pozitivní test (cut off 10IU/l) lze v séru očekávat na začátku 4.týdne, pozitivita hCG v moči se objevuje o několik dnů později.

Koncentraci hCG lze použít i k odhadu gestačního věku (doubling-time přibližně 2,5 dne) Při mnohočetných těhotenstvích jsou koncentrace hCG vyšší a doubling-time kratší.

V diagnostice ektopického těhotenství lze využít kombinaci vaginální USG a hCG (vysoká koncentrace hCG, nelze detekovat gestační váček v děloze).

Při ektopickém těhotenství nebo hrozícím potratu v 1.trimestru začne koncentrace hCG časně klesat, nebo se její růst zpomalí (95% pozitivní prediktivní hodnota normálního těhotenství v případě normální hodnoty doubling.time).

 

Koncentrace hCG v závislosti na gestačním týdnu při fyziologickém těhotenství

3. týden

do 50

7. týden

5 000 – 90 000

10. týden

40 000 – 230 000

10. týden - porod

Pozvolný pokles, v období porodu jsou koncentrace v rozmezí 5 000 -65 000

 

Strukturální homologie hCG s LH způsobuje, že v případě hypogonadismu, nebo například po menopause se sekrece hCG (podobně ako LH) v hypofýze zvyšuje. Koncentrace jsou zvýšené i při renální insuficienci.

 

Nádorová onemocnění

Germinativní tumory varlete

      hCG lze použít jako pomocnou metodu pro cílený screening a diagnostiku u osob v riziku rozvoje germinativních nádorů (přítomná symptomatologie, nesestouplé varle, nádor testes u dvojčete) nebo pro diferenciální diagnostiku tumorů varlete. Výhodná je kombinace se stanovením AFP (nicméně u 10-30% non-seminomů a většiny seminomů jsou oba markery negativní).

      Stanovení má význam pro zhodnocení stadia onemocnění, pro potvrzení histologické charakterizace nádorů testes a choriokarcinomů a pro jejich monitorování.

Senzitivita stanovení hCG pro neseminomy je 50% (pro choriokarcinom dosahuje senzitivita 100%, pro yolk sac tumory je blízká 0%), pro seminomy 10–20%. hCG je zvýšeno jen u tumorů obsahujících choriokarcinomatózní složku anebo syncitiotrofoblastické obrovské buňky. Koncentrace koreluje s velikostí výlučně těchto složek tumorů.

 

Část seminomů sekretuje jen volnou beta hCG, a koncentrace jsou většinou do 2000 IU/l (v případě vyšší koncentrace je nutné uvažovat na kombinovaný nádor s non seminomovou složku).

Monitorace odpovědi na terapii: perzistence elevace hCG po orchiektomii je známkou přítomnosti tumoru nejčastěji retroperitoneálních lymfatických uzlinách. Doporučeno je hCG odebrat 2x před CHT, RT, orchiektomií, následně 1-3x během prvního týdne po terapii až do normalizace. Po terapii může dojít k přechodné elevaci v rámci tumor lysis syndromu.

Metastatická ložiska nemusí sekretovat ani jeden z tumor markerů původně sekretovaného primárním tumorem (riziko mylného vyloučení reziduální nemoci).

 

Germinativní tumory jiné lokalizace

 

Ovária, Pankreas, GIT, plíce, mléčná žláza, ledviny, močový měchýř - senzitivita je do 20 %-30%.

U primárně intrakraniálních tumorů,je nutné hCG stanovit v mozkomíšním moku, neprochází HE bariérou.

Elevace může provázet myomy a cysty ovária.

 

Trofoblastické tumory – placentální

Téměr 100% senzitivita hCG, iniciální koncentrace dosahují až 1milion IU/l, zpravidla je sekretována intaktní molekula.

V 1.trimestru je diferenciální diagnostika fyziologického těhotenství a trofoblastického tumoru na základě koncentrace hCG nespolehlivá (spolehlivější je dynamika hCG v daších trimestrech, znakem tumoru je plateau anebo další zvyšování koncentrace).

Sledování poklesu hCG po kyretáži: v případě, že koncentrace do 12 týdnů neklesne k fyziologickým hodnotám je supsekce na maligní transformaci tumoru.

 

Zdroje informací:

www.enclabmed.cz

Thomas L., Clinical Laboratory Diagnostics, TH Books 1998.