Hemoglobin volný v plazmě
Hemoglobin (P; hmot. konc. [mg/l] *)

Lokální kód: 100 Zkratka: fHb
Kód NČLP 01993

Princip stanovení Výpočtová metoda
Odebíraný materiál: Krev
Odběr do: Plast s LiHeparinem (Vacuette: zelený uzávěr)
Odebrané množství: 5 ml
Dostupnost statimová: Denně, 24 hodin Odezva: Do 1 hodiny od doručení materiálu

Pokyny k odběru vzorku: Doporučuje se odběr volným vykapáním krve bez násilné aspirace krve do stříkačky v důsledku zabránění hemolýzy in vitro.
Pokyny k transportu: Pro zabránění hemolýzy in vitro je lepší zkumavky donášet osobně na CPVZ než zasílat potrubní poštou.

Informace k předanalytické úpravě vzorků a stabilitě
Stabilita vzorků