Gamaglutamyltransferáza v plazmě
GGT (P; konc. katal. akt. [µkat/l] abs. spektrofotometrie)

Lokální kód: 1012 Zkratka: pGMT
Kód VZP rutina: Statim: 81153
Kód NČLP 01959
Synonyma: GGT v plazmě
GMT v plazmě

Princip stanovení G-glutamyl-karboxy-nitroanilid (spektrofotometrie akt.)
Odebíraný materiál: Krev
Odběr do: Plast s LiHeparinem (Vacuette: zelený uzávěr)
Odebrané množství: 2
Dostupnost statimová: Denně, 24 hodin Odezva: Do 1 hodiny od doručení materiálu

Pokyny k odběru vzorku: Další možné odběry: Na-Hep plazma, sérum.
Pokyny pro pacienta: Pokyny pro pacienty: Odběr žilní krve
Pokyny pro oddělení: Pokyny pro oddělení: Odběr žilní krve
Pokyny k transportu: Nejsou žádné zvláštní požadavky na transport.

Informace k předanalytické úpravě vzorků a stabilitě
Pokyny k předanalytické úpravě
Nejsou žádné zvláštní požadavky na preanalytickou fázi.
Stabilita vzorků
Stabilita při 20-25°C 7 den
Stabilita při 4-8°C 7 den
Stabilita při -20°C 1 rok

Meze:
Věk od do Dolní ref. mez Horní ref. mez Jednotka Další údaje
F 15R 99R+ 0,15 0,60 µkat/l
M 15R 99R+ 0,2 1,07 µkat/l
Základní informace k analytu:
Zdroj referenčního rozmezí: příbalová informace

 

 

P/S – Gama-glutamyltransferáza (GGT)

 

GGT je enzym katalyzující přenos aminoskupiny mezi peptidy. Je ukotven na buněčné membráně hepatocytů lokalizovaných zejména na periferii lobulu a epitelu větších žlučových kanálků. Uplatňuje se v procesu regenerace glutationu a ochraně buněk před oxidačním stresem, metabolizmu imunomodulátorů, degradaci karcinogenů a xenobiotik.

Z diagnostického hlediska je klíčová jeho indukovatelnost řadou exogenních látek, vysoká interindividuální variabilita a krátký biologický poločas.

 

 

Biologická variabilita a vztah k analytickým parametrům

Intraindividuální variabilita (CVi)

13,8 %

Interindividuální variabilita (CVg)

41,0 %

Index individuality (teoretický, bez CVa)

0,34

Kritická diference relativní (Z=1,96, reálný CVa)

38,6 %

Kritická diference absolutní (pro hodnotu 2 µkat/l)

0,77 µkat/l

Poločas eliminace

3,5 dne, tj. 84 hodin.

 

Vzhledem ke vztahu CVi a CVg je vhodnější monitorování v čase a použití referenčních intervalů je omezené.

 

Poznámka k poločasu eliminace

Poločas eliminace 3 až 4 dny, za jeden den zůstává 80 - 84 % původního množství

 

Indikace

  • Diagnostika hepatobiliárních onemocnění
  • Screening
  • Chronický etylismus i akutní alkoholová hepatopatie

 

Výpovědní hodnota

  • Rychlý marker cholestázy
  • Při extrahepatální cholestáze zvýšení řádově 10-násobné oproti fyziologickým hodnotám
  • Biologický poločas je 84 hodin

 

Elevace prostřednictvím indukce

  • Řádově 2-3 násobná oproti fyziologickým hodnotám
  • Farmakoterapie – různé skupiny léčiv, např. steroidní hormony, heparin, furosemid, psychofarmaka, antibiotika.
  • Konzumace alkoholu

 

Při interpretaci výsledků je důležité brát v úvahu nízký index individuality GGT. Z toho důvodu je vhodnější sledování parametru u pacienta v čase, než jenom posouzení výsledku z jednoho odběru podle referenčního rozmezí.

 

Tabulka interferencí GGT