Glukóza v NaF plazmě
Glukóza (P; látková konc. [mmol/l] *)

Lokální kód: 25 Zkratka: GLUF
Kód VZP rutina: 81439 Statim:
Kód NČLP 01896

Princip stanovení Enzymové stanovení (hexokináza) - spektrofotometrie
Odebíraný materiál: Krev
Odběr do: Plast s K3EDTA + NaF (Vacuette: šedý uzávěr)
Odebrané množství: 2 ml
Dostupnost rutinní: Denně Odezva: Do 5 hodin od doručení materiálu do laboratoře

Pokyny pro pacienta: Pokyny pro pacienty: Odběr žilní krve
Pokyny pro pacienty: OGTT
Pokyny pro oddělení: Pokyny pro oddělení: Odběr žilní krve
Pokyny pro oddělení: OGTT
Pokyny k transportu: Je nutný okamžitý transport do laboratoře.

Maximální čas od získání do zpracování 60 min
Informace k předanalytické úpravě vzorků a stabilitě
Pokyny k předanalytické úpravě
Čas od odběru do oddělení krevních elementů od plazmy by neměl překročit 60 minut.
Stabilita vzorků
Stabilita při 20-25°C 2 den
Stabilita při 4-8°C 7 den
Stabilita při -20°C 1 den
Poznámka ke stabilitě Uvedená stabilita analytu platí pro plazmu i sérum.

Meze:
Věk od do Dolní ref. mez Horní ref. mez Jednotka Další údaje
15R 99R+ 3,60 5,59 mmol/l
Metoda se používá pro diagnostiku a monitorování diabetu mellitu a pro stanovení koncentrace glukózy při orálním glukózovém tolerančním testu v 0. a 120. minutě ( metody č.58 a 59). Detaily provedení a hodnocení viz. Pokyny pro oddělení - OGTT a relevantní text OGTT.
Základní informace k analytu:
Referenční rozmezí: Horní referenční mez podle ADA, dolní referenční mez - konsenzus IKEM.

 

 

P/S - Glukóza

 

Charakteristika

Glukóza se do organismu dostává s potravou po rozštěpení jednoduchých nebo složitých cukrů v trávicím traktu. Vstřebává se do krve a metabolizuje se v játrech, svalech, tukové a mozkové tkáni. Využívá se jako přímý zdroj energie nebo se ukládá ve formě glykogenu, resp. mastných kyselin. Za normálních okolností se z organismu vylučuje močí. Koncentraci plazmatické glukózy reguluje inzulin, glukagon a hormony, působící antagonisticky proti inzulínu (adrenalin, STH). Inzulín snižuje glykémii tím, že umožňuje vstup glukózy do buněk. Hlavními cílovými orgány jsou játra, mozková a tuková tkáň a svaly. Glukagon způsobuje zvýšení hodnot plazmatické glukózy zejména v průběhu hladovění a jeho hlavním cílovým orgánem jsou játra. Převážná část glukózy z plazmy se uskladňuje jako glykogen a z něho se glukóza v případě potřeby uvolňuje do krve.

 

Biologická variabilita a vztah k analytickým parametrům

 

Intraindividuální variabilita (CVi)

4,5 %

Interindividuální variabilita (CVg)

5,8 %

Index individuality (teoretický, bez CVa)

0,78

Kritická diference relativní (Z=1,96, reálný CVa)

13,4 %

Kritická diference absolutní (pro hodnotu 6,00 mmol/l)

0,81 mmol/l

Poločas eliminace

0,01 dne, tj. 0,2 hodin.

 

Poznámka k poločasu eliminace

15 minut po intravenózním podání (Hahn, 2011)

 

Indikace vyšetření

Diagnostika a monitorování diabetes mellitus a poruch glukózového metabolizmu (nutný odbér do speciální zkumavky s NaF - šedý uzávěr!!!). Diferenciální diagnostika poruch vědomí.

 

Výpovědní hodnota

Vyšetření glukózy v krvi je indikováno při provádění screeningu a diagnostice diabetes mellitus včetně poruchy glukózové tolerance, podezření na hypoglykémii, při kontrole účinnosti léčby diabetes mellitus.

 

Snížení glukózy v séru, plazmě:

 • hyperinzulinismus
 • ­relativní hyperinzulinismus (léze hypotalamu, nedostatečnost nadledvin)
 • nedostatečné ukládání glykogenu nebo mobilizace (akutní hepatitida, otravy CCl4, jaterní cirhóza v terminálním stádiu)
 • hladová hypoglykémie
 • ­intolerance fruktózy

 

Zvýšení glukózy v séru, plazmě:

 • diabetes mellitus
 • ­onemocnění nadledvin a hypofýzy
 • ­hypertyreóza
 • ­onemocnění pankreatu (akutní i chronická)
 • ­onemocnění centrálního nervového systému (traumata lebky, edém mozku, krvácení do mozku, tumory)
 • ­jiné příčiny (jaterní choroby, infarkt myokardu, dehydratace, akutní krvácení, injekce ACTH, adrenalinu, popáleniny, galaktozémie, hemodialýza)
 • intoxikace

 

Vyšetřovací algoritmus u diabetes mellitus a pokyny k provedení OGTT viz: Pokyny pro oddělení: OGTT,  Pokyny pro pacienty: OGTT

 

Zdroje informací:

www.enclabmed.cz

 

Diabetes mellitus – laboratorní diagnostika a sledování stavu pacientů, doporučení ČSKB a ČDS CLS JEP, 2012