Trijodtyronin - volný v séru
T3 volný (S; látková konc. [pmol/l] *)

Lokální kód: 853 Zkratka: fT3
Kód VZP rutina: 93245 Statim:
Kód NČLP 01829
Synonyma: Free T3
Volný T3
FT3

Princip stanovení Chemiluminiscence s využitím mikročástic.
Odebíraný materiál: Krev
Odběr do: Plast se separačním gelem (Vacuette: červený uzávěr)
Odebrané množství: 2 ml
Dostupnost rutinní: Denně Odezva: Do 5 hodin od doručení materiálu do laboratoře

Pokyny k odběru vzorku: Další možné odběry: K3EDTA plazma, Li nebo Na heparinová plazma
Není nutný odběr nalačno.
Pokyny pro pacienta: Pokyny pro pacienty: Odběr žilní krve
Pokyny pro oddělení: Pokyny pro oddělení: Odběr žilní krve
Pokyny k transportu: Nejsou žádné zvláštní požadavky pro transport.
Doplňující klinické informace pro laboratoř: Údaj o farmakoterapii amiodaronem, beta blokátory a substituční léčbě tyreopatií.

Informace k předanalytické úpravě vzorků a stabilitě
Stabilita vzorků
Stabilita při 4-8°C 6 den
Stabilita při -20°C 6 den
Poznámka ke stabilitě Uvedená stabilita analytu platí pro plazmu i sérum.
Stabilita při 18 - 26 °C není výrobcem deklarovaná. Údaj platí pro sérum a byl přebrán z literatury - Preanalytická fáze, ČLS JEP a SEKK, Praha, 2005.
Nelze stanovovat opakovaně rozmrazené vzorky.

Meze:
Věk od do Dolní ref. mez Horní ref. mez Jednotka Další údaje
11M 30D 99R+ 2,89 4,88 pmol/l
Pro základní přehled o funkci štítné žlázy je plně dostačující vyšetření koncentrace TSH. Stanovení volného T3 a volného T4 by mělo být indikováno až v další fázi diferenciálně diagnostické rozvahy poruch štítné žlázy.
Základní informace k analytu:
Zdroj referenčního rozmezí: příbalová informace

 

 

S - T3 volný (pmol/l)

 

Charakteristika

3,5,3-trijodtyronin (T3) je tyreoidální hormon cirkulující v krvi jako rovnovážná směs volného hormonu a hormonu navázaného na proteiny. Více než 99% T3 je vázano na transportní bílkoviny, především na globulin vázající tyroxin (TBG) – 70%, albumin a prealbumin, tato vazba je 10x slabší než u T4. Pouze malá část  0,1 – 0,3%  z celkového T3 je ve formě nenavázané – volné.

Většina T3 vzniká dejodací T4, méně než 20% vzniká přímo ve štítne žláze

 

Biologická variabilita a vztah k analytickým parametrům

 

Intraindividuální variabilita (CVi)

7,9 %

Interindividuální variabilita (CVg)

17,6  %

Index individuality (teoretický, bez CVa)

0,45

Kritická diference relativní (Z=1,96, reálný CVa)

27,9 %

Kritická diference absolutní (pro hodnotu 5,00 pmol/l)

1,40 pmol/l

Poločas eliminace

0,8 dne, tj. 19,2 hodin.

 

Poznámka k poločasu eliminace

19 hodin (Thomas, 1998).

 

Indikace vyšetření

Ke sledování koncentrace periferních hormonů je doporučeno používat výhradně stanovení FT4 a FT3

Stanovení FT3 je indikováno výhradně pro stanovení diagnózy T3 tyreotoxikózy, hyperthyreózy s převážnou sekrecí trijodtyroninu (asi v 5%). U hypotyreózy není stanovení FT3 indikováno s výjimkou kontroly adekvátnosti terapie u centrálních forem hypotyreózy.

 

Výpovědní hodnota

U 5% populace s hypertyreózou je zvýšená pouze koncentrace volného T3 (T3-tyreotoxikóza).

U pacientů s onkologickým onemocněním v důsledku kalorické deprivace a také u pacientů s menální anorexií nacházíme snížené koncentrace FT3.

 

Zdroje informací

www.enclabmed.cz

 

Doporučení ČSKB  ČLS JEP pro diagnostiku funkčních a autoimunitních onemocnění štítné žlázy, 2011