Železo v séru
Fe (S; látková konc. [µmol/l] abs. spektrofotometrie)

Lokální kód: 23 Zkratka: sFe
Kód VZP rutina: 81641 Statim:
Kód NČLP 01783
Synonyma: Fe v séru

Princip stanovení Přímé kolorimetrické stanovení
Odebíraný materiál: Krev
Odběr do: Plast se separačním gelem (Vacuette: červený uzávěr)
Odebrané množství: 2 ml
Dostupnost rutinní: Denně Odezva: Do 5 hodin od doručení materiálu do laboratoře

Pokyny k odběru vzorku: Další možné odběry: Li nebo Na-heparinizovaná plazma
Nepoužívejte skleněné odběrové nádobky.
Vzhledem k cirkadiánnímu rytmu odebírejte vždy v ranních hodinách.
Pokyny pro pacienta: Pokyny pro pacienty: Odběr žilní krve
Pokyny pro oddělení: Pokyny pro oddělení: Odběr žilní krve
Pokyny k transportu: Nejsou žádné zvláštní požadavky pro transport.
Doplňující klinické informace pro laboratoř: Údaj o léčbě preparáty železa nebo imunosupresivní terapii

Informace k předanalytické úpravě vzorků a stabilitě
Pokyny k předanalytické úpravě
Nejsou žádné zvláštní požadavky na předanalytickou úpravu.
Stabilita vzorků
Stabilita při 20-25°C 7 den
Stabilita při 4-8°C 3 týden
Stabilita při -20°C 1 rok
Poznámka ke stabilitě Uvedená stabilita analytu platí pro plazmu i sérum.

Meze:
Věk od do Dolní ref. mez Horní ref. mez Jednotka Další údaje
F 15R 99R+ 7.2 25.9 µmol/l
M 15R 99R+ 10.7 28.6 µmol/l
Koncentrace železa je závislá na příjmu v potravě a u zdravé populace kolísá s 12,9% variací během dne a 26,6% variací mezi dny. Pro zhodnocení zásoby železa v organizmu je vhodné stanovení ferritinu.
Základní informace k analytu:
Zdroj referenčního rozmezí: Konsenzus IKEM

 

 

P/S - Fe

 

Charakteristika

 

Železo je stopový prvek (obsah v organizmu 60-100 mmol). 67 % je vázáno v hemoglobinu, 8 % v myoglobinu,  25 % tvoří depotní železo v RES jater,sleziny a kostní dřeně vázáno na ferritin a hemosiderin, 0,2 % cirkuluje ve vazbě na transferin a asi 3% jsou součástí enzymů. Uplatňuje se v transportu kyslíku a oxidoredukčních dějích, je nezbytné pro funkci mnoha enzymů (cytochromy, syntéza steroidních hormonů, DNA, lipidů, retinolu atd.)

Vstřebávání probíhá v duodenu a horním jejunu po uvolnění z potravy kyselým žaludečním obsahem, předpokladem resorpce je redukce Fe3+ na Fe2+. Buněčné membrány přechází jako Fe2+. Fe2+ má schopnost tvorby hydroxylového radikálu z peroxidu vodíku ve Fentonově reakci, proto je volné železo pro transport v plasmě vázáno v transferinu. Stejný je význam molekul haptoglobinu a hemopexinu, které vážou hemoglobin a hem.Do cílových buněk (prekurzory erytrocytů) se Fe dostává prostřednictvím specifických transferinových receprorů.

 

Za metabolismus a pohyb Fe zodpovídá z velké části protein hepcidin, tvořený hepatocyty. Změnou koncentrace ferroportinu dokáže nepřímo ovlivňovat uvolňování Fe z buněk. Koncentrace hepcidinu je kromě saturace transferinu ovlivněna i cytokiny (IL6).

Při zánětu je vlivem cytosinů (IL-1, IL-6. TNF alfa) zvýšena syntéza ferritinu a hepcidinu. Je snížena absorpce ve střevě a  železo je zadrženo v buňkách RES ve formě ferritinu. Důvodem je obranná reakce kdy pokles volného Fe inhibuje růst mikroorganismů. Ovlivnění metabolismu Fe cytokiny je mechanizmem vzniku „anémie chronických chorob“.

 

Ve vysoké koncentraci je Fe toxické a ukládá se v játrech, pankreatu, myokardu a kůži. Následkem může být jaterní cirhóza, fibróza a dysfunkce pankreatu, kardiomyopatie a kožní hyperpigmentace („bronzový diabetes“).

 

Následkem sideropenie vzniká hypochromií, mikrocytární anémie.

 

Biologická variabilita a vztah k analytickým parametrům

 Intraindividuální variabilita (CVi)

26,5 %

Interindividuální variabilita (CVg)

23,2 %

Index individuality (teoretický, bez CVa)

1,14

Kritická diference relativní (Z=1,96, reálný CVa)

73,6 %

Kritická diference absolutní (pro hodnotu 15,00 µmol/l)

11,03 µmol/l

Poločas eliminace

0,4 dne, tj. 9,6 hodin.

Poznámka k poločasu eliminace

Intravenózně podané železo má poločas 7-12 hodin, experimentálně prokázaný je spíše poločas 75 minut (Huff, 1950).

 

Indikace vyšetření

Poruchy metabolismu železa, diferenciální diagnostika anémií. Diagnostika malnutricí. Monitorace u hemodialyzovaných pacientů a pacientů po vícečetných transuzích.

 

Výpovědní hodnota

  • Diagnostika intoxikace Fe
  • Diagnostika hemochromatózy, časnější marker než ferritin
  • Zvýšené koncentrace můžou být důsledkem inefektivní hematopoézy, těžké nekrotizující hepatopatie, opakovaných transfuzí.
  • Stanovení Fe není vhodné k posuzování obsahu železa v organizmu
    • Má vysokou intraindividuální variabilitu (13-27%)

o    Je vysoce závislé na obsahu v potravě (změny sú řádově v minutách)

o    Akutní a chronický zánět, malignita snižují koncentraci volného Fe nezávisle na jeho obsahu v organismu

 

  • K doplnění obrazu o metabolismu železa je možné z koncentrace transferinu a volného Fe počítat saturaci transferinu a celkovou vazebnou kapacitu pro železo. Kalkulátor a výpočtový vztah k dispozici zde

 

Zdroje informací

A.Kazda et al., Kritické stavy, Galén , 2012

L.Thomas, Clinical laboratory diagnostics, TH Books, 1998

www.enclabmed.cz