Cyklosporin v krvi
Cyklosporin A (Krev; hmot. konc. [µg/l] *)

Lokální kód: 1301 Zkratka: CyA
Kód VZP rutina: 99153 Statim:
Kód NČLP 01562
Synonyma: Cyclosporine
Sandimmune

Princip stanovení Elektrochemiluminiscence.
Odebíraný materiál: Krev
Odběr do: Plast s K3EDTA (Vacuette: fialový uzávěr)
Odebrané množství: 2 ml
Dostupnost rutinní: Denně Odezva: Do 5 hodin od doručení materiálu do laboratoře
Dostupnost statimová: Nejedná se o statimové vyšetření Odezva:
Poznámka k dostupnosti a odezvě: Stanovení imunosupresiv po 15:00 je možné po předchozí telefonické domluvě.
Vzorky přijaté do laboratoře po 18 h. jsou vyšetřeny druhý den.

Pokyny k odběru vzorku: Krev se nabírá před podáním léku (CyA 0 min.), event. 2 hod. po podání (CyA 120 min.).
Další možné odběry: Nelze
Pokyny pro pacienta: Pokyny pro pacienty: Odběr žilní krve
Pokyny pro oddělení: Pokyny pro oddělení: Odběr žilní krve
Pokyny k transportu: Nejsou zvláštní požadavky na transport.

Informace k předanalytické úpravě vzorků a stabilitě
Pokyny k předanalytické úpravě
Nejsou zvláštní požadavky na preanalytickou fázi.
Stabilita vzorků
Stabilita při 4-8°C 7 den
Poznámka ke stabilitě Skladování na delší dobu lze při -10°C.

Monitorování cyklosporinu se používá při kontrole terapie u pacientů po transplantaci srdce, jater, ledvin a slinivky.
Základní informace k analytu:

 

B - Cyklosporin A

 

Charakteristika

Cyklosporin A je cyklický peptid tvořený 11 aminokyselinami. Má výrazný imunosupresivní účinek, ovlivňuje především tvorbu T- lymfocytů a tím imunitní odpověď organismu. Používá se při transplantaci různých tělesných orgánů, jako např. ledvin, jater, srdce, plic, kostní dřeně apod.

Cyklosporin A je metabolizován především v játrech, malá část se ho vylučuje močí. Při jeho odbourávání vzniká v organismu velký počet metabolitů. Rychlost odbourávání se  velmi liší individuálně,v závislosti na nemoci a způsobu léčení. Je popsáno okolo 30 různých metabolitů, jejichž celkový obsah může být dvou- až patnáctinásobně vyšší než obsah cyklosporinu A.

 

Poločas eliminace

Biologický poločas cyklosporinu se u Sandimmune pohybuje v rozmezí 10 až 27 hodin s průměrem přibližně 19 hodin, u formulace Neoral 5 až 18 hodin, průměrně 8,4 hodiny. U dětských pacientů je poločas kratší. Velká variabilita a závislost na metodě stanovení.

 

Indikace vyšetření

Monitorování efektivity léčby a minimalizace toxicity cyklosporinu.

 

Výpovědní hodnota

Příliš nízká hladina cyklosporinu  může způsobit rejekci transplantovaného orgánu, naopak  vysoká hladina cyklosporinu je spojována s řadou vážných vedlejších účinků, včetně nefrotoxicity, hepatotoxicity a řady dalších komplikací. Je  obtížné odlišit stav mezi rejekcí orgánu a cyklosporinovou toxicitou. Nejefektivnějším prostředkem pro stanovení adekvátní imunosupresivní terapie u osob po transplantaci orgánů je monitorování koncentrace cyklosporinu v plné krvi a interpretace této hodnoty s ohledem na další laboratorní a klinická data. Pro stanovení cyklosporinu není vhodná plazma ale plná krev, neboť lék se rychle distribuuje do erytrocytů. Vzhledem k tomu, že příspěvek více než 30 cyklosporinových metabolitů k imunosupresivitě nebo toxicitě zůstává neznámý, měla by být použita taková metoda měření koncentrace cyklosporinu, která je  specifická pro původní formu léku.

Terapeutické rozmezí

OKB-PI503 Imunosupresiva - doporučené meze

 

Pro podrobnejší informace viz TDM IKEM.

 

 

Zdroje informací

www.enclabmed.cz