Měď v séru
Cu (S; látková konc. [µmol/l] AAS)

Lokální kód: 71 Zkratka: sCu
Kód VZP rutina: 81545 Statim:
Kód NČLP 01556
Synonyma: Cu v séru

Princip stanovení AAS (Atomová absorpční spektrometrie)
Odebíraný materiál: Krev
Odběr do: Plast bez úpravy
Odebrané množství: 2 ml
Dostupnost rutinní: Jednou týdně Odezva: Do týdne

Pokyny k odběru vzorku: Další možné odběry: "Metal free" - Li-Hep.
Nikdy neodebírat materiál do EDTA.
Pokyny pro pacienta: Pokyny pro pacienty: Odběr žilní krve
Pokyny pro oddělení: Pokyny pro oddělení: Odběr žilní krve
Pokyny k transportu: Do 1 hodiny po odběru doručit do laboratoře

Informace k předanalytické úpravě vzorků a stabilitě
Pokyny k předanalytické úpravě
Nutná alikvotace, co nejdříve po odběru do zkumavek (speciálně upravené), zkumavku uzavřít parafilmem.
Stabilita vzorků
Stabilita při 20-25°C 5 den
Stabilita při 4-8°C 7 den
Stabilita při -20°C 2 rok
Poznámka ke stabilitě Údaj platí pro plazmu a byl převzat z literatury - Preanalytická fáze, ČLS JEP a SEKK, Praha, 2005.

Meze:
Věk od do Dolní ref. mez Horní ref. mez Jednotka Další údaje
F 15R 99R+ 12,6 24,3 µmol/l
M 15R 99R+ 11,0 22,0 µmol/l
Základní informace k analytu:

 

 

S - Měď

 

Charakteristika

Měď je v lidském organizmu obsažena v myokardu, svalech, ledvinách a v řadě dalších tkání.

Je vstřebávána v žaludku (kompetice s Fe, vitaminu C, Zn), následně je vázána na albumin a v játrech zabudována do ceruloplasminu. Ceruloplasmin slouží pro přenos do tkání. Eliminace mědi je zprostředkována žlučí.
Vzhledem k výskytu mědi v řadě enzymů je nezbytná pro funkci všech buněk.

·         Lyzyloxidáza je klíčovým enzymem při síťování (cross-linking) pojivových tkání. Katalyzuje oxidaci lyzolových a hydroxylyzylových zbytků v polypeptidových řetězcích elastinu a kolagenu. Má tak zásadní význam pro pevnost, pružnost a ohebnost pojivové tkáně.

·         Důležitou roli má Cu v metabolismu Fe a erytropéze. Oxidázová aktivita ceruloplazminu v plazmě je esenciální pro oxidaci Fe2+ na Fe3+, což umožňuje mobilizaci zásobního Fe z feritinu, jeho vestavění do transferinu a použití pro syntézu hemoglobinu.

·         Jako součást krevního srážecího faktoru V je důležitá pro srážení krve.

·         Přítomností v enzymu tyrosináze je Cu zapojena do syntézy melaninu, podílí se na pigmentaci kůže, vlasů a očí

·         Prostřednictvím cytochromoxidázy je zapojená do energetiky v respiračních řetězcích.

·         Na úrovni CNS ovlivňuje tvorbu myelinu v nervové tkáni a tvorbu katecholaminů.

·         Z dalších fyziologických funkcí Cu je to role v antioxidačních systémech (ceruloplazmin, superoxiddismutáza) a ovlivnění imunitních funkcí a termoregulace.

 

Biologická variabilita a vztah k analytickým parametrům

 

Intraindividuální variabilita (CVi)

4,9 %

Interindividuální variabilita (CVg)

13,6 %

Index individuality (teoretický, bez CVa)

0,36

Kritická diference relativní (Z=1,96, reálný CVa)

19,6 %

Kritická diference absolutní (pro hodnotu 20,00 µmol/l)

3,92 µmol/l

Poločas eliminace

20 dnů, tj. 480 hodin.

 

Poznámka k poločasu eliminace

13-33 dnů (Johnson, 1992)

 

Indikace vyšetření

  • Diferenciální diagnostika hepatopatií, Diagnostika Wilsonovy nemoci
  • Diagnostika Menkesova syndromu
  • Monitorace parenterální a enterální nutrice.
  • Diferenciální diagnostika depigmentací
  • Diagnostika intoxikace Cu

 

Výpovědní hodnota

  • Wilsonova nemoc – typicky snížený ceruloplazmin. Cu v séru může být podle stadia onemocnéní snížena, normální, nebo zvýšena. Jedná se o volnou toxickou měď. Vylučování mědi močí je zvýšeno.
  • Deficit Cu vede k mikrocytární anémii nereagující na přívod Fe, leukopenii, osteoporóze, fibróze myokardu, dyslipidémii a porušené glukózové toleranci
  • Toxicita mědi - akutně se projevuje kašlem,třesavkou,bolestí hlavy, zvracením, při těžších otravách jaterním a renálním selháním, intravaskulární hemolýzou

 

Zdroje informací

A.Kazda et al., Kritické stavy – Metabolická a laboratorní problematika,Galén, 2012

www.enclabmed.cz