Kortizol v séru
Kortizol (S; látková konc. [nmol/l] *)

Lokální kód: 90 Zkratka: sKor
Kód VZP rutina: 93131 Statim:
Kód NČLP 01480

Princip stanovení Elektrochemiluminiscenční imunoanalýza (ECLIA)
Odebíraný materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Odebrané množství: 3 ml
Dostupnost rutinní: Pondělí až pátek Odezva: Do 5 hodin od doručení materiálu do laboratoře

Pokyny k odběru vzorku: Další možné odběry: Li nebo Na heparinová plazma, EDTA plazma.
Vzhledem k dennímu rytmu odebírejte mezi 8-9 hod. ráno nebo jako denní profil.
Při použití citrátové plazmy jsou výsledky o 10 % vyšší. Je-li pacient léčen biotinem v dávce > 5 mg/den, provede se odběr 8 hodin po poslední dávce.
Pokyny k transportu: Transport krve do laboratoře v den odběru.

Informace k předanalytické úpravě vzorků a stabilitě
Stabilita vzorků
Stabilita při 4-8°C 5 den
Stabilita při -20°C 90 den

Meze:
Věk od do Dolní ref. mez Horní ref. mez Jednotka Další údaje
0D 99R+ 166 507 nmol/l od 6 do 10
0D 99R+ 74 291 nmol/l od 16 do 20
Základní informace k analytu:
Zdroj ref. rozmezí: příbalová informace

 

S – Kortizol

 

Charakteristika

Kortizol (hydrokortizon) je jedním ze steroidních hormonů syntetizovaných z cholesterolu v zona fasciculata kůry nadledvin. Produkce je regulována prostřednictvím hypotalamo-hypofyzární - adrenální osy CRH-ACTH-Kortizol. Hlavními stimuly pro uvolnění jsou stres (teplo, zima, fyzická zátěž), adrenalin, ADH, pyrogeny, bolest a hypoglykemie.

Kortizol v plazmě je transportován převážně ve vazbě na transcortin (90%), albumin (7%), asi 3 % plazmatického poolu tvoří volný, biologicky aktivní hormon.

Mezi hlavní fyziologické funkce patří regulace intermediárního metabolismu bílkovin, glukózy a lipidů,  regulace krevního tlaku a imunomodulační vliv.

Inaktivace steroidních hormonů probíhá převážně v játrech, volný kortizol a jeho metabolity jsou filtrovány glomeruly a jejich exkrece močí výrazně stoupá při hyperkortizolémii. Kortizol vázaný na plazmatické proteiny se do moči nedostává.

Ve slinách se, podobně jako v moči vyskytuje výlučně volný kortizol.

 

Biologická variabilita a vztah k analytickým parametrům

Intraindividuální variabilita (CVi)

15,2%

Interindividuální variabilita (CVg)

38,1%

Index individuality (teoretický, bez CVa)

0,39

Kritická diference relativní (Z=1,96, reálný Cva= 4,2)

43,7 %

Kritická diference absolutní (pro hodnotu=400 nmol/l )

174,7 nmol/l

Poločas eliminace

66 minut

 

Poznámka k poločasu eliminace

Zdroj: McKay L.I., Cidlowski J.A.: Pharmacokinetics of Corticosteroids, Holland-Frei Cancer Medicine. 6th edition.

 

Indikace vyšetření

Diagnostika hyper/hypokortisolismu, diferenciální diagnostika poruch osy CRH-ACTH-Kortizolv pomocí funkčních testů.

 

Výpovědní hodnota

V séru se stanovuje celkový kortizol (volný + vázaný na trasnportní proteiny), v moči a slinách se vyskytuje jen ve volné formě.

Vzhledem k výraznému diurnálnímu kolísání koncentrace v plazmě, je pro správnou interpretaci výsledků nutné dodržet doporučený čas odběru ke kterému se váže příslušné referenční rozmezí.

Renální exkrece kortizolu odráží změny plazmatické koncentrace biologicky aktivní volné formy.

 

Diagnostika Cushingova syndromu a primární/sekundární adrenální insuficience:

·         Pro diferenciální diagnostiku hyper/hypokortizolizmu není stanovení koncentrace kortizolu v 1 odběru postačující.

·         Využívají se funkční testy regulační osy hypotalamus-hypofýza-nadledviny (ACTH stimulační test, Dexametazonový supresní test a další). Interpretace je založena na specifických cut off hodnotách.

 

Etiologie elevace celkového plazmatického kortizolu mimo Cushingův syndrom:

·         Alkoholismus (normalizace po 4 týdnech absence), endogenní deprese, mentální anorexie, obezita.

·         Zvýšená koncentrace estrogenů (HAK, těhotenství) vede k elevaci transcortinu a tím i vázané frakce kortizolu v plazmě, koncentrace volného hormonu (a močového kortizolu) jsou normální.

·         Závažná akutní systémová onemocnění, operační výkony, příjem potravy (až 90% elevace kortizolu 1h po jídle).

 

Zdroje informací

L.Thomas: Clinical Laboratory Diagnostics, TH Books, 1998.

www.enclabmed.cz