Glomerulární filtrace kreatininu nekorigovaná
Clear. kreatininu (Pt(ledviny); objemový tok [ml/s] vzorec 1)

Lokální kód: 131 Zkratka: GFNK
Kód VZP rutina: 81511 Statim:
Kód NČLP 01450
Synonyma: GFR-KR
clearance kreatininu

Princip stanovení Výpočet glomerulární filtrace kreatininu (nekorigovaná)
Dostupnost rutinní: Pondělí až pátek Odezva: Do 5 hodin od doručení materiálu do laboratoře
Dostupnost statimová: Denně, 24 hodin Odezva: Do 1 hodiny od doručení materiálu

Pokyny k odběru vzorku: Výsledek je vypočten z močové a plazmatické/sérové koncentrace kreatininu, doby sběru a objemu sbírané moči.
Tento výpočet se uplatňuje zejména není-li zadána hmotnost a výška pacienta (pro výpočet korigované clearance)
Doplňující klinické informace pro laboratoř: Objem a doba sběru moči.

Informace k předanalytické úpravě vzorků a stabilitě
Stabilita vzorků

Meze: