Chloridy v moči
Cl (U; látková konc. [mmol/l] ISE s dilucí)

Lokální kód: 105 Zkratka: U1Cl
Kód VZP rutina: 81469 Statim: 81157
Kód NČLP 01438
Synonyma: Chloridový aniont v moči

Princip stanovení Iontově selektivní elektrody (nepřímé stanovení)
Odebíraný materiál: U
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Odebrané množství: 1 ml
Dostupnost rutinní: Denně Odezva: Do 5 hodin od doručení materiálu do laboratoře
Dostupnost statimová: Denně, 24 hodin Odezva: Do 1 hodiny od doručení materiálu

Pokyny k odběru vzorku: Nejvhodnější jsou vzorky 24 hodinového sběru moče.
Pokyny pro pacienta: Pokyny pro pacienty: Časovaný sběr moče
Pokyny pro oddělení: Pokyny pro oddělení: Sbíraná moč - OKB
Pokyny k transportu: Nejsou žádné zvláštní požadavky pro transport.
Doplňující klinické informace pro laboratoř: Přesný objem a doba sběru moče.

Informace k předanalytické úpravě vzorků a stabilitě
Stabilita vzorků
Stabilita při 20-25°C 7 den
Stabilita při 4-8°C 7 den
Stabilita při -20°C 7 den
Poznámka ke stabilitě Uvedená stabilita platí pro vzorky moče.

Meze:
Věk od do Dolní ref. mez Horní ref. mez Jednotka Další údaje
1D 99R+ mmol/l
Základní informace k analytu:
Metoda slouží ke stanovení koncentrace chloridů ve sbírané moči. Výsledek je použit pro výpočet odpadu chloridů, neuvádíme proto referenční rozmezí. Pro hodnocení eliminace chloridů je určena metoda č.106 - odpad Cl za 24 hodin.

 

dU - Chloridový anion

 

Charakteristika

 

Biologická variabilita a vztah k analytickým parametrům

 

Intraindividuální variabilita (CVi)

 %

Interindividuální variabilita (CVg)

 %

Index individuality (teoretický, bez CVa)

0,00

Kritická diference relativní (Z=1,96, reálný CVa)

3,8 %

Kritická diference absolutní (pro hodnotu 150,00 mmol/d)

5,69 mmol/d

Poločas eliminace

Není udáván.

 

Indikace vyšetření

Diagnostika a monitorace poruch vodno-solní homeostázy a vnitřního prostředí obecně. Monitorace diety se sníženým obsahem soli.

 

Zdroje informací

www.enclabmed.cz