Chloridy v moči za 24 hodin
Cl (dU; látkový tok [mmol/d] ISE s dilucí)

Lokální kód: 106 Zkratka: o1Cl
Kód NČLP 01427
Synonyma: Chloridový aniont v moči za 24 hodin

Princip stanovení Výpočtová metoda
Odebíraný materiál: U
Dostupnost rutinní: Denně Odezva: Do 5 hodin od doručení materiálu do laboratoře
Dostupnost statimová: Denně, 24 hodin Odezva: Do 1 hodiny od doručení materiálu

Pokyny pro pacienta: Pokyny pro pacienty: Časovaný sběr moče
Pokyny pro oddělení: Pokyny pro oddělení: Sbíraná moč - OKB
Pokyny k transportu: Nejsou žádné zvláštní požadavky na transport.
Doplňující klinické informace pro laboratoř: Přesný objem a doba sběru moče.

Informace k předanalytické úpravě vzorků a stabilitě
Pokyny k předanalytické úpravě
Výpočtová metoda
Stabilita vzorků

Meze:
Věk od do Dolní ref. mez Horní ref. mez Jednotka Další údaje
1D 99R+ 120 240 mmol/d
Základní informace k analytu:
Zdroj referenčního rozmezí: A.Jabor, Vnitřní prostředí, 2008

 

dU - Chloridový anion

 

Charakteristika

 

Biologická variabilita a vztah k analytickým parametrům

 

Intraindividuální variabilita (CVi)

 %

Interindividuální variabilita (CVg)

 %

Index individuality (teoretický, bez CVa)

0,00

Kritická diference relativní (Z=1,96, reálný CVa)

3,8 %

Kritická diference absolutní (pro hodnotu 150,00 mmol/d)

5,69 mmol/d

Poločas eliminace

Není udáván.

 

Indikace vyšetření

Diagnostika a monitorace poruch vodno-solní homeostázy a vnitřního prostředí obecně. Monitorace diety se sníženým obsahem soli.

 

Zdroje informací

www.enclabmed.cz