Cholesterol celkový v plazmě
Cholesterol (P; látková konc. [mmol/l] abs. spektrofotometrie)

Lokální kód: 1036 Zkratka: pCH0
Kód VZP rutina: Statim: 81471
Kód NČLP 01348

Princip stanovení Enzymové stanovení (peroxidáza) - spektrofotometrie
Odebíraný materiál: Krev
Odběr do: Plast s LiHeparinem (Vacuette: zelený uzávěr)
Odebrané množství: 2 ml
Dostupnost statimová: Denně, 24 hodin Odezva: Do 1 hodiny od doručení materiálu

Pokyny k odběru vzorku: Další možné odběry: sérum, Na heparinová plazma, sérum.
Je nutné zabránit nadměrnému utažení manžety (3 minutová komprese cévy zvyšuje výsledky až o 10%).
Při odběru z centrálního žilního katetru se simultánně aplikovaným dobutaminem / dopaminem je nutné nejdřív odsát 3-5 ml krve mimo odběrovou zkumavku (katecholaminy interferují se stanovením).
Pokyny pro pacienta: Pokyny pro pacienty: Odběr žilní krve
Pokyny pro oddělení: Pokyny pro oddělení: Odběr žilní krve
Pokyny k transportu: Nejsou žádné zvláštní požadavky pro transport

Informace k předanalytické úpravě vzorků a stabilitě
Stabilita vzorků
Stabilita při 20-25°C 7 den
Stabilita při 4-8°C 7 den
Stabilita při -20°C 90 den
Poznámka ke stabilitě Uvedená stabilita platí pro plazmu i sérum.

Meze:
Věk od do Dolní ref. mez Horní ref. mez Jednotka Další údaje
15R 99R+ 2.9 5.0 mmol/l
Základní informace k analytu:
Zdroj referenčního rozmezí: konsenzus - doporučení odborné společnosti

 

P/S - Cholesterol celkový

 

Charakteristika

 

Biologická variabilita a vztah k analytickým parametrům

 

Intraindividuální variabilita (CVi)

5,4 %

Interindividuální variabilita (CVg)

15,2 %

Index individuality (teoretický, bez CVa)

0,36

Kritická diference relativní (Z=1,96, reálný CVa)

15,2 %

Kritická diference absolutní (pro hodnotu 5,00 mmol/l)

0,76 mmol/l

Poločas eliminace

4 dny, tj. 96,0 hodin.

 

Poznámka k poločasu eliminace

Různé částice mají různý poločas: IDL v minutách, VLDL 2,5 hodiny (Okada, 2005)

 

Indikace vyšetření

Stanovení kardiovaskulárního rizika, poruchy metabolizmu lipoproteinů

 

Zdroje informací

www.enclabmed.cz