Vápník celkový v plazmě
Ca (P; látková konc. [mmol/l] abs. spektrofot. e.p.)

Lokální kód: 1004 Zkratka: pCa
Kód VZP rutina: Statim: 81139
Kód NČLP 01223
Synonyma: Ca v plazmě
Kalcium v plazmě

Princip stanovení Arsenazo III - spektrofotometrie
Odebíraný materiál: Krev
Odběr do: Plast s LiHeparinem (Vacuette: zelený uzávěr)
Odebrané množství: 2 ml
Dostupnost statimová: Denně, 24 hodin Odezva: Do 1 hodiny od doručení materiálu

Pokyny k odběru vzorku: Další možné odběry: Na-heparinová plazma, sérum
Vyšetření nelze provést z EDTA nebo citrátové plazmy (vážou vápník ve vzorku).
Je nutné zabránit nadměrnému utažení manžety (venostáza ovlivňuje výsledky).
Vzhledem k vazbě na proteiny je koncentrace vápníku závislá na poloze těla s rozdílem mezi odběrem vleže a vsedě asi o 10 %.
Pokyny pro pacienta: Pokyny pro pacienty: Odběr žilní krve
Pokyny pro oddělení: Pokyny pro oddělení: Odběr žilní krve
Pokyny k transportu: Nejsou žádné zvláštní požadavky pro transport.
Doplňující klinické informace pro laboratoř: Údaje o léčbě preparáty ovlivňujícími metabolizmus vápníku (viz vlivy uvedené níže).

Informace k předanalytické úpravě vzorků a stabilitě
Pokyny k předanalytické úpravě
Urychleně provést separaci plazmy.
Stabilita vzorků
Stabilita při 20-25°C 7 den
Stabilita při 4-8°C 3 týden
Stabilita při -20°C 240 den

Meze:
Věk od do Dolní ref. mez Horní ref. mez Jednotka Další údaje
15R 99R+ 2.15 2,55 mmol/l
Základní informace k analytu:
Zdroj referenčního rozmezí: A.Jabor, Vnitřní prostředí, 2008

 

P/S – Vápník celkový

 

Charakteristika

Většina vápníku v organizmu je přítomná v kostech ve formě hydroxyapatitu. Tato forma vápníku má význam jak při zajištění mechanické pevnosti kostí, tak i jako pohotová zásoba pro jeho extracelulární potřebu. Zbytek je obsažen v séru, jeho koncentrace v buňkách je velmi nízká. V plazmě se vápník vyskytuje v několika formách, necelá polovina se váže na albumin, malá část je vázána v komplexech (laktát, hydrogenkarbonát) a zbytek je jediná biologicky aktivní forma – vápník ionizovaný Ca2+.

Ionty vápníku například snižují nervosvalovou dráždivost, snižuje propustnost membrán a kapilárních stěn, čehož se využívá při intravenózní aplikaci Ca2+ u alergických stavů. Dále je vápník nezbytný pro hemokoagulaci, aktivuje všechny koagulační faktory a aktivuje některé enzymy.

 

 

Biologická variabilita a vztah k analytickým parametrům

 

Intraindividuální variabilita (CVi)

1,9 %

Interindividuální variabilita (CVg)

2,8  %

Index individuality (teoretický, bez CVa)

0,68

Kritická diference relativní (Z=1,96, reálný CVa)

6,2 %

Kritická diference absolutní (pro hodnotu 2,50 mmol/l)

0,16 mmol/l

Poločas eliminace

Není udáván.

 

Indikace vyšetření

Diagnostika endokrinopatií, arytmií, koagulopatií a neuromuskulárních poruch. Diagnostika onemocnění paratyroidey. Pomocný marker u maligních onemocnění a diagnostice sarkoidózy. U hypoalbuminémií a poruch acidobázy je nutné vyšetření ionizovaného vápníku

 

Zdrojové informace

www.enclabmed.cz