C4 složka komplementu v séru
C4 složka komplementu (S; hmot. konc. [g/l] imunoturbidimetrie)

Lokální kód: 710 Zkratka: C4
Kód VZP rutina: 91161 Statim:
Kód NČLP 01207
Synonyma: C4 komplement

Princip stanovení Imunoturbidimetrie
Odebíraný materiál: Krev
Odběr do: Plast se separačním gelem (Vacuette: červený uzávěr)
Odebrané množství: 2 ml
Dostupnost rutinní: Pondělí až pátek Odezva: Do 5 hodin od doručení materiálu do laboratoře

Pokyny k odběru vzorku: Další možné odběrové zkumavky: Li-Hep, K3EDTA.
Pokyny pro pacienta: Pokyny pro pacienty: Odběr žilní krve
Pokyny pro oddělení: Pokyny pro oddělení: Odběr žilní krve
Pokyny k transportu: Nejsou zvláštní požadavky na transport.

Informace k předanalytické úpravě vzorků a stabilitě
Pokyny k předanalytické úpravě
Nejsou zvláštní požadavky na preanalytickou fázi.
Stabilita vzorků
Stabilita při 4-8°C 3 den
Stabilita při -20°C 12 týden

Meze:
Věk od do Dolní ref. mez Horní ref. mez Jednotka Další údaje
14R 1D 99R+ 0,13 0,39 g/l
Základní informace k analytu:
Zdroj referenčního rozmezí - příbalová informace

 

S - C4 složka komplementu

 

Charakteristika

C4 je glykoprotein o Mr= 206 000. Molekula se skládá ze 3 řetězců α, ß a  γ spojených disulfidickým můstkem.

Syntéza probíhá v hepatocytech, makrofázích a renálním tubulárním epitelu, zvyšuje se v rámci reakce akutní fáze (pozitivní reaktant).

Podílí se na klasické cestě aktivace komplementu, kdy je štěpen na fragmenty C4a, C4b

C4b vazbou s C2a vytvoří C3 konvertázu, která je nezbytná pro další aktivaci koagulační kaskády.

C4a potencuje  uvolnění mediátorů z mastocytů (histamin, serotonin), tím  zvyšuje vaskulární permeabilitu, kontrakci hladké svaloviny a ovlivňuje další procesy.

Štěpením serinovou proteázou jsou fragmenty inaktivovány a následně degradovány v játrech a slezině.

 

Biologická variabilita a vztah k analytickým parametrům

Intraindividuální variabilita (CVi)

8,9 %

Interindividuální variabilita (CVg)

33,4 %

Index individuality (teoretický, bez CVa)

0,27

Kritická diference relativní (Z=1,96, reálný CVa)

25,4 %

Kritická diference absolutní (pro hodnotu 0,50 g/l)

0,13 g/l

Poločas eliminace

2 dny, tj. 48,0 hodin.

 

Poznámka k poločasu eliminace

46-70 hodin (Carpenter, 1969)

 

Indikace vyšetření

Monitorování aktivity reumatických onemocnění, systémových onemocnění, onemocnění z imunokomplexů, diagnostika imunodeficitů, recidivující téžké infekce, septické stavy

 

Výpovědní hodnota

·         Elevace se objevuje se při akutních i chronických zánětlivých stavech (reakce akutní fáze, revmatoidní a jiná autoimunitní onemocnění, virové hepatitidy, bakteriální pneumonie)

 

·         poklesu koncentrace dochází

o    Snížením syntézy (vrozené imunodeficity, těžká jaterní dysfunkce, nefrotický syndrom)

o    Zvýšením spotřebování (obecně při aktivaci komplementu klasickou cestou. autoimunitní a revmatologická onemocnění…)

·         Deficit komplementu je spojen s recidivujícím bakteriálními infekcemi s těžkým průběhem. Původcem jsou zejména opouzdřené patogeny (S. pneumoniae, H. influenzae a N. meningitidis) ,

  • Velmi cenné je současné stanovení C3 společně s C4. Nízká hodnota C3 spolu s normální hladinou C4 znamená, že aktivace komplementu probíhá alternativní cestou.

 

·         V rámci jednoho onemocnění může docházet k výrazným změnám koncentrace vlivem vývoje imunopatologické reakce 

o    Typicky u onemocnění z imunokomplexů, např. u SLE je vlivem chronického zánětu stimulována zvýšená syntéza, ale následně při tvorbě a ukládání imunokomplexů je C4 spotřebováno. Pokles C4 je výraznější než u C3.Doporučuje se proto sledovat vývoj parametru v čase.

 

Zdroje informací

D.Meško et al., Differential Diagnosis by Laboratory Medicine, Springer 2002

R.Průša et al., Průvodce laboratorními nálezy, Raabe 2012

www.enclabmed.cz