C3 složka komplementu v séru
C3 složka komplementu (S; hmot. konc. [g/l] imunoturbidimetrie)

Lokální kód: 709 Zkratka: C3
Kód VZP rutina: 91159 Statim:
Kód NČLP 01199
Synonyma: C3 komplement

Princip stanovení Imunoturbidimetrie
Odebíraný materiál: Krev
Odběr do: Plast se separačním gelem (Vacuette: červený uzávěr)
Odebrané množství: 2 ml
Dostupnost rutinní: Pondělí až pátek Odezva: Do 5 hodin od doručení materiálu do laboratoře

Pokyny k odběru vzorku: Další možné odběrové zkumavky: Na-Hep, K3EDTA.
Pokyny pro pacienta: Pokyny pro pacienty: Odběr žilní krve
Pokyny pro oddělení: Pokyny pro oddělení: Odběr žilní krve
Pokyny k transportu: Nejsou zvláštní požadavky na transport.

Informace k předanalytické úpravě vzorků a stabilitě
Pokyny k předanalytické úpravě
Nejsou zvláštní požadavky na preanalytickou fázi.
Stabilita vzorků
Stabilita při 4-8°C 3 den
Stabilita při -20°C 8 den

Meze:
Věk od do Dolní ref. mez Horní ref. mez Jednotka Další údaje
F 14R 1D 99R+ 0,83 1,93 g/l
M 14R 1D 99R+ 0,82 1,85 g/l
Základní informace k analytu:
Zdroj referenčního rozmezí - příbalová informace

S - C3 složka komplementu

 

Charakteristika

C3 je glykoprotein o Mr = 185 000. Molekula se skládá z řetézců α a ß spojených disulfidickou vazbou. Podílí se na klasické i alternativní dráze aktivace komplementu a opsonizaci. Syntéza probíhá v hepatocytech, makrofázích, fibroblastech, v kožní tkáni, je stimulována v rámci akutní fáze zánětu.

Štěpení je zajištěno C3 konvertázou na fragmenty C3a a C3b. C3b je schopný opsonizace (zejména po navázání na IgG) a dále vazby na C4b čím je zajištěno pokračováni koagulační kaskády. C3a zvyšuje vaskulární permeabilitu, potencuje kontrakci hladké svaloviny a uvolnění mediátorů z mastocytů (histamin, serotonin) a dalších buněk imunitního systému.

Inaktivované fragmenty C3 jsou fagocytovány v játrech.

 

Biologická variabilita a vztah k analytickým parametrům

Intraindividuální variabilita (CVi)

5,2 %

Interindividuální variabilita (CVg)

15,6 %

Index individuality (teoretický, bez CVa)

0,33

Kritická diference relativní (Z=1,96, reálný CVa)

15,0 %

Kritická diference absolutní (pro hodnotu 2,00 g/l)

0,30 g/l

Poločas eliminace

2 dny, tj. 48,0 hodin.

 

Poznámka k poločasu eliminace

46-70 hodin (Carpenter, 1969)

 

Indikace vyšetření

Monitorování aktivity reumatických onemocnění, systémových onemocnění, onemocnění z imunokomplexů, diagnostika imunodeficitů, recidivující téžké infekce

 

Výpovědní hodnota

·         Elevace se objevuje se při akutních i chronických zánětlivých stavech (reakce akutní fáze, revmatoidní a jiná autoimunitní onemocnění, virové hepatitidy, bakteriální pneumonie) a při biliární obstrukci.

 

·         poklesu koncentrace dochází

o    Snížením syntézy (vrozené imunodeficity, těžká jaterní dysfunkce, nefrotický syndrom)

o    Zvýšením spotřebování (onemocnění z imunokomplexů, sepse, diseminované intravaskulární koagulace, hemodialýza)

·         Izolované snížení C3 je typické při poststreptokokové glomerulonefritidě.

·         Deficit komplementu je spojen s recidivujícím bakteriálními infekcemi s těžkým průběhem. Původcem jsou zejména opouzdřené patogeny (S. pneumoniae, H. influenzae a N. meningitidis)

·         Dlouhodobé snížení C3 je považováno za prognosticky nepříznivé.  

  • Velmi cenné je současné stanovení C3 společně s C4. Nízká hodnota C3 spolu s normální hladinou C4 znamená, že aktivace komplementu probíhá alternativní cestou.

 

·         V rámci jednoho onemocnění (typicky z imunokomplexů) může docházet k výrazným změnám koncentrace vlivem vývoje imunopatologické reakce Např. u SLE je vlivem chronického zánětu stimulována zvýšená syntéza C3 ale následně při tvorbě a ukládání imunokomplexů je C3 spotřebováno.Doporučuje se proto sledovat vývoj parametru v čase.

 

Zdroje informací

D.Meško et al., Differential Diagnosis by Laboratory Medicine, Springer 2002

R.Průša et al., Průvodce laboratorními nálezy, Raabe 2012

www.enclabmed.cz