Anti-příčně pruhovaný sval v séru
Anti-příčně pruhovaný sval IgG (titr) (S; Arbitrární koncentrace (titr) [arb.j.] mikroskop. (IF, nepřímá))

Lokální kód: 811 Zkratka: StMA
Kód VZP rutina: 91329 Statim:
Kód NČLP 00931
Synonyma: Anti StMA
StMA

Princip stanovení Nepřímá imunoflorescence
Odebíraný materiál: Krev
Odběr do: Plast se separačním gelem (Vacuette: červený uzávěr)
Odebrané množství: 5 ml
Dostupnost rutinní: Denně Odezva: 1x za 1 měsíc
Dostupnost statimová: Nejedná se o statimové vyšetření Odezva:

Pokyny k odběru vzorku: Dle udání výrobce nejsou stanoveny zvláštní požadavky na přípravu pacienta před odběrem.
Další možné odběry: Nelze
Pokyny pro pacienta: Pokyny pro pacienty: Odběr žilní krve
Pokyny pro oddělení: Pokyny pro oddělení: Odběr žilní krve
Pokyny k transportu: Nejsou zvláštní požadavky na transport.

Informace k předanalytické úpravě vzorků a stabilitě
Pokyny k předanalytické úpravě
Při stanovení se nesmí používat výrazně hemolytické a lipemické vzorky.
Stabilita vzorků
Stabilita při 4-8°C 1 týden
Stabilita při -20°C 12 týden

Základní informace k analytu:
Jednotka: Semikvantitativní hodnocení.

Cílovými antigeny protilátek proti příčně pruhovanému svalu (StMA) jsou aktin, myosin, titin, ryanodinových receptor a další proteiny. Výskyt těchto autoprotilátek je asociován s myastenií gravis, polymyozitidou, u  pacientů s revmatoidní horečkou, infarktem myokardu a po operaci srdce.