Anti-gastroparietální buňky v séru
Anti-parietální buňky IgG (titr) (S; Arbitrární koncentrace (titr) [arb.j.] mikroskop. (IF, nepřímá))

Lokální kód: 810 Zkratka: aGPC
Kód VZP rutina: 91329 Statim:
Kód NČLP 00689
Synonyma: AGPC
Anti-GPC

Princip stanovení Nepřímá imunoflorescence
Odebíraný materiál: Krev
Odběr do: Plast se separačním gelem (Vacuette: červený uzávěr)
Odebrané množství: 5 ml
Dostupnost rutinní: Denně Odezva: 1x za 1 měsíc
Dostupnost statimová: Nejedná se o statimové vyšetření Odezva:

Pokyny k odběru vzorku: Dle udání výrobce nejsou stanoveny zvláštní požadavky na přípravu pacienta před odběrem.
Další možné odběry: Nelze
Pokyny pro pacienta: Pokyny pro pacienty: Odběr žilní krve
Pokyny pro oddělení: Pokyny pro oddělení: Odběr žilní krve
Pokyny k transportu: Nejsou zvláštní požadavky na transport.

Informace k předanalytické úpravě vzorků a stabilitě
Pokyny k předanalytické úpravě
Při stanovení se nesmí používat výrazně hemolytické a lipemické vzorky.
Stabilita vzorků
Stabilita při 4-8°C 1 týden
Stabilita při -20°C 12 týden
Poznámka ke stabilitě K zabránění nesprávných výsledků je třeba, aby séra byla zmražena a rozmražena pouze jednou.

Základní informace k analytu:
Jednotka: Semikvantitativní hodnocení.

Protilátky proti parietálním buňkám a jejich antigenům

 

Protilátky proti parietálním buňkám (APCA) jsou asociovány s chronickou atrofickou gastritidou a perniciózní anémií. Je možné je detekovat i u jiných autoimunitních endokrinologických onemocnění (thyroiditidy, IDDM).  Specifita APCA je poměrně nízká, lze je nalézt i u zdravé populace, proto je vhodné vyšetření doplnit o protilátky proti vnitřnímu faktoru (intrinsic faktor) a protilátky proti protonové pumpě (H+/K+ ATPáza).

 

Klinický význam:

  • chronická atrofická gastritida
  • perniciózní anémie
  • autoimunitní endokrinologická onemocnění
  • zdravé populace

 

H+/K+ ATPáza je hlavní antigen parietálních buněk, proti kterému se tvoří autoprotilátky. Její hlavní funkcí je transport H+ do žaludku. Při zablokování funkce protonové pumpy vzniká achlorhydrie. Protilátky proti protonové pumpě jsou citlivým markerem gastritidy typu A.

 

Klinický význam:

  • gastritida typu A

 

Intrinsic faktor - glykoprotein produkovaný parietálními buňkami, který je nezbytný pro vstřebávání vitamínu B12 v ileu. V důsledku zablokování funkce intrinsic faktoru nedochází k vstřebávání vitamínu B12 (perniciózní anémie – 70% pacientů s perniciózní anémií mají zjištěny protilátky proti intrinsic faktoru).

Existují dva typy těchto protilátek:

Typ I – blokují vazebné místo pro vitamín B12 na molekule intrinsic faktoru

Typ II- blokují vazebné místo, kterým se komplex intrinsic faktoru s navázaným vitamínem B12 váže na receptor ve střevní stěně.

Použitá metoda detekuje oba typy protilátek.

 

Klinický význam:

  • perniciózní anemie