Anti-nukleární protilátky v séru
Anti-nukleární IgG (titr) (S; Arbitrární koncentrace (titr) [arb.j.] mikroskop. (IF, nepřímá))

Lokální kód: 790 Zkratka: ANA
Kód VZP rutina: 91319 Statim:
Kód NČLP 00682
Synonyma: ANA

Princip stanovení Nepřímá imunoflorescence
Odebíraný materiál: Krev
Odběr do: Plast se separačním gelem (Vacuette: červený uzávěr)
Odebrané množství: 5 ml
Dostupnost rutinní: Denně Odezva: Do týdne
Dostupnost statimová: Nejedná se o statimové vyšetření Odezva:

Pokyny k odběru vzorku: Dle udání výrobce nejsou stanoveny zvláštní požadavky na přípravu pacienta před odběrem.
Další možné odběry: Nelze
Pokyny pro pacienta: Pokyny pro pacienty: Odběr žilní krve
Pokyny pro oddělení: Pokyny pro oddělení: Odběr žilní krve
Pokyny k transportu: Nejsou zvláštní požadavky na transport.

Informace k předanalytické úpravě vzorků a stabilitě
Pokyny k předanalytické úpravě
Při stanovení se nesmí používat výrazně hemolytické a lipemické vzorky.
Stabilita vzorků
Stabilita při 4-8°C 7 den
Stabilita při -20°C 12 týden
Poznámka ke stabilitě K zabránění nesprávných výsledků je třeba, aby séra byla zmražena a rozmražena pouze jednou.

Základní informace k analytu:
Jednotka: Semikvantitativní hodnocení.

 

 

Protilátky proti jaderným antigenům  (antinukleární protilátky) - screen

 

 

Klinická indikace (viz tab. Bradwell a spol):

 

nemoc

výskyt ANA %

chronický diskoidní lupus

5-50

poly/dermatomyositida

30-40

SLE indukovaný léky

<50

Feltyho syndrom

95-100

juvenilní arthritida

15-30

lupoidní hepatitis

95-100

neonatal lupus syndrom

<90

polyarteritis nodoza

15-25

primární biliární cirhoza

95-100

revmatoidní arthritida

>95

revmatická horečka

<5

Sjogrenův syndrom

>95

Systémový lupus erythematodes

95-100

systémová skleroza (sklerodermie)

>90

 

 

chronická infekce

10-50

neoplasma

10-30

zdravá populace vyššího věku

<30

těhotenství

5-10

zdravá populace

<5

zdraví příbuzní SLE pacientů

25

 

 

Termín antinukleární protilátky popisuje různé druhy autoprotilátek proti buněčným složkám včetně dsDNA, RNA a řadě jaderných proteinů. Antinukleární protilátky jsou často nacházeny u pacientů s chorobami pojivových tkání, revmatoidních onemocnění a SLE. Pacienti trpící dalšími chorobami pojivových tkání jako jsou revmatoidní artritida, sklerodermie a dermatomyositida jsou také často ANA pozitivní a nízké titry ANA protilátek jsou nacházeny i při jiných chorobách. ANA jsou nalezeny i u zcela zdravých jedinců, a jedinců vyššího věku. Vlastní test se provádí na Hep-2 buňkách. Hep-2 buňky jsou linií lidských epiteliálních buněk derivovaných z karcinomu hrtanu. Jsou charakterizovány především svým velkým jádrem, mnohem větším než u ostatních buněk. Důležité při odečtu jsou dělící se buňky, protože odečítané antigeny se charakteristicky mění na dělících se buňkách. Tento fakt velmi zpřesňuje odečet jednotlivých antigenů v mikroskopu.  Hep-2 buňky jsou standardním substrátem a jejich variabilita mezi jednotlivými šaržemi je poměrně malá.