Anti-myokard v séru
Anti-myokardiální IgG (titr) (S; Arbitrární koncentrace (titr) [arb.j.] mikroskop. (IF, nepřímá))

Lokální kód: 812 Zkratka: aMYO
Kód VZP rutina: 91329 Statim:
Kód NČLP 00650

Princip stanovení Nepřímá imunoflorescence
Odebíraný materiál: Krev
Odběr do: Plast se separačním gelem (Vacuette: červený uzávěr)
Odebrané množství: 5 ml
Dostupnost rutinní: Denně Odezva: 1x za 1 měsíc
Dostupnost statimová: Nejedná se o statimové vyšetření Odezva:

Pokyny k odběru vzorku: Dle udání výrobce nejsou stanoveny zvláštní požadavky na přípravu pacienta před odběrem.
Další možné odběry: Nelze
Pokyny pro pacienta: Pokyny pro pacienty: Odběr žilní krve
Pokyny pro oddělení: Pokyny pro oddělení: Odběr žilní krve
Pokyny k transportu: Nejsou zvláštní požadavky na transport.

Informace k předanalytické úpravě vzorků a stabilitě
Pokyny k předanalytické úpravě
Při stanovení se nesmí používat výrazně hemolytické a lipemické vzorky.
Stabilita vzorků
Stabilita při 4-8°C 1 týden
Stabilita při -20°C 12 týden
Poznámka ke stabilitě K zabránění nesprávných výsledků je třeba, aby séra byla zmražena a rozmražena pouze jednou.

Základní informace k analytu:
Jednotka: Semikvantitativní hodnocení.

Autoprotilátky proti myokardu jsou obvykle namířeny proti myosinu. Jako substrát jsou používány řezy z opičího srdce. Na substrátu myokardu může dojít ke křížové reakci s protilátkami proti kosternímu svalu, proto je vždy potřebné vzorky pozitivní na protilátky proti myokardu ještě testovat na přítomnost protilátek proti kosternímu svalu.

Klinická indikace:

  • idiopatická dilatační kardiomyopatie
  • myokarditida
  • řada klinických stavů, včetně Dresslerova syndromu