Amyláza - pankreatický izoenzym v séru
AMS pankreatická (S; konc. katal. akt. [µkat/l] abs. spektrofotometrie)

Lokální kód: 55 Zkratka: sPAM
Kód VZP rutina: 81481 Statim:
Kód NČLP 00644
Synonyma: Pankreatická amyláza v séru

Princip stanovení IFCC (kolorimetrie)
Odebíraný materiál: Krev
Odběr do: Plast s LiHeparinem (Vacuette: zelený uzávěr)
Odebrané množství: 2 ml
Dostupnost rutinní: Denně Odezva: Do 5 hodin od doručení materiálu do laboratoře

Pokyny k odběru vzorku: Další možné odběrové zkumavky: Na-Hep K3EDTA, Li-Hep.
Pokyny pro pacienta: Pokyny pro pacienty: Odběr žilní krve
Pokyny pro oddělení: Pokyny pro oddělení: Odběr žilní krve
Pokyny k transportu: Nejsou zvláštní požadavky na transport.

Informace k předanalytické úpravě vzorků a stabilitě
Pokyny k předanalytické úpravě
Nejsou zvláštní požadavky na preanalytickou fázi.
Stabilita vzorků
Stabilita při 20-25°C 7 den
Stabilita při 4-8°C 7 den
Stabilita při -20°C 1 rok

Meze:
Věk od do Dolní ref. mez Horní ref. mez Jednotka Další údaje
1D 99R+ 0,13 0,88 µkat/l
Základní informace k analytu:
Zdroj referenčního rozmezí - příbalová informace

 

 

 

P/S - Amyláza pankreatická

 

Charakteristika

AMS (alfa-amyláza) je trávicí enzym produkovaný slinnými žlázami a pankreatem při trávení sacharidů.

Pankreatický izoenzym je produkován pankreatem a vylučován do duodena. Slinná alfa-amyláza syntetizovná především ve slinných žlázách je vylučována do slin, nachází se také v slzách, potu a plodové vodě.

 

Biologická variabilita a vztah k analytickým parametrům

Intraindividuální variabilita (CVi)

11,7 %

Interindividuální variabilita (CVg)

29,9  %

Index individuality (teoretický, bez CVa)

0,39

Kritická diference relativní (Z=1,96, reálný CVa)

32,6 %

Kritická diference absolutní (pro hodnotu 2,00 µkat/l)

0,65 µkat/l

Poločas eliminace

0,125 dne, tj. 3,0 hodin.

 

Poznámka k poločasu eliminace

Poločas 3 hodiny (Ryan, 1975)

 

Indikace vyšetření

Diferenciální diagnostika hyperamylazémie, především pro odlišení parotitidy a jiných nepankreatických příčin elevace amylázy (renální selhání, mesenterická trombóza, makroamylazémie).

 

Další informace k vyšetření viz  14, 1014_Amyláza v plazmě, séru

 

Zdroje:

www.enclabmed.cz