Amyláza v moči
AMS (U; konc. katal. akt. [µkat/l] abs. spektrofotometrie)

Lokální kód: 120 Zkratka: UAMS
Kód VZP rutina: 81345 Statim: 81117
Kód NČLP 00636
Synonyma: AMS v moči
Amy v moči

Princip stanovení Substrát CNPG3 (spektrofotometrie - kinetika)
Odebíraný materiál: U
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Odebrané množství: 1 ml
Dostupnost rutinní: Denně Odezva: Do 5 hodin od doručení materiálu do laboratoře
Dostupnost statimová: Denně, 24 hodin Odezva: Do 1 hodiny od doručení materiálu

Pokyny k odběru vzorku: Zabraňte kontaminaci slinami a potem!
Pokyny pro pacienta: Pokyny pro pacienty: Jednorázová moč - ženy
Pokyny pro pacienty: Jednorázová moč - muži
Pokyny pro oddělení: Pokyny pro oddělení: Jednorázová moč - OKB
Pokyny k transportu: Nejsou zvláštní požadavky na transport.

Informace k předanalytické úpravě vzorků a stabilitě
Pokyny k předanalytické úpravě
Nejsou zvláštní požadavky na preanalytickou fázi.
Stabilita vzorků
Stabilita při 20-25°C 2 den
Stabilita při 4-8°C 10 den
Stabilita při -20°C
Poznámka ke stabilitě viz příbalový leták

Meze:
Věk od do Dolní ref. mez Horní ref. mez Jednotka Další údaje
1D 99R+ 0,0 7,5 µkat/l
Základní informace k analytu:

 

 

 

UAmyláza (AMS, µka/l)

 

Amyláza je filtrována v glomerulech a následně z 50% reabsorbována v tubulech.

Reabsorpce je snížena u tubulárních lézí, tím se výrazně zvyšuje renální clearance amylázy.

U glomerulárních lézí je renální eliminace AMS snížena.

 

Biologická variabilita a vztah k analytickým parametrům

 

Intraindividuální variabilita (CVi)

94,0 %

Interindividuální variabilita (CVg)

46,0  %

Index individuality (teoretický, bez CVa)

2,04

Kritická diference relativní (Z=1,96, reálný CVa)

260,5 %

Kritická diference absolutní (pro hodnotu 10,00 µkat/l)

26,05 µkat/l

Poločas eliminace

Není udáván.

 

Indikace vyšetření

Akutní a chronická pankreatitida a trauma pankreatu, diferenciální diagnostika NPB, diagnostika a dif. diagnostika parotitidy. Suspektní makroamylazémie.

Stanovení amylázy v moči vzhledem k dostupnosti stanovení pankreatického izoenzymu v současnosti ztrácí na klinické relevanci.

 

Další informace viz  14, 1014_Amyláza v plazmě, séru

 

Zdroje

www.enclabmed.cz