Amikacin v plazmě
Amikacin* (P; látková konc. [µmol/l] *)

Lokální kód: 1304 Zkratka: Amik
Kód VZP rutina: Statim: 99135
Kód NČLP 00583
Synonyma: Amikin

Princip stanovení Homogenní částicemi zesílená imunoturbidimetrie
Odebíraný materiál: Krev
Odběr do: Plast s LiHeparinem (Vacuette: zelený uzávěr)
Odebrané množství: 2 ml
Dostupnost statimová: Denně, 24 hodin Odezva: Do 1 hodiny od doručení materiálu

Pokyny k odběru vzorku: Další možné odběry: EDTA nebo Na heparinová plazma, sérum.
Odběr je nutné provést přesně ve stanoveném čase ve vazbě na podání léčiva (těsně před a 1/2 až 1 hodinu po dokapání infuze).
Pokyny pro pacienta: Pokyny pro pacienty: Odběr žilní krve
Pokyny pro oddělení: Pokyny pro oddělení: Odběr žilní krve
Pokyny k transportu: Vzorky transportovat co nejdříve po odběru, maximálně do 3 hodin.
Doplňující klinické informace pro laboratoř: Vztah odběru k podání léčiva (před podáním, po podání), způsob podání (perorálně, i.v.). V případě nedodržení stanovených časů odběru (těsně před a 1/2 až 1 hodinu po dokapání infuze) specifikovat, kdy byl vzorek odebrán (např. 3 hodiny po podání).

Informace k předanalytické úpravě vzorků a stabilitě
Pokyny k předanalytické úpravě
Vzorky podléhají speciálnímu režimu centrifugace (viz CPVZ -PI 001 - Centrifugace biologického materiálu).
V případě vysoké koncentrace (>60 µmol/l) amikacinu je nutné vzorek centrifugovat a vyšetření opakovat.
Stabilita vzorků
Stabilita při 20-25°C 4 hodina
Stabilita při 4-8°C 7 den
Stabilita při -20°C 14 den
Poznámka ke stabilitě Uvedená stabilita analytu platí pro plazmu i sérum.
Stabilita při 18 až 26 °C není výrobcem deklarovaná. Údaj platí pro sérum i plazmu a byl přebrán z literatury - Preanalytická fáze, ČLS JEP a SEKK, Praha, 2005.

Meze:
Věk od do Dolní ref. mez Horní ref. mez Jednotka Další údaje
0D 99R+ 6,8 13,7 µmol/l
0D 99R+ 42,7 59,8 µmol/l
U pacientů se závažnými infekcemi nebo nestandardní distribucí a vylučováním léčiva (renální insuficience, ascites, nadváha) doporučujeme klinicko-farmakologické vyšetření při léčbě antibiotiky (žádanka na intranetu).
Základní informace k analytu:
Zdroj referenčního rozmezí: příbalová informace
Udávané referenční rozmezí vychází z populačních studií standardní distribuce léčiva v organizmu a je vázáno na přesně definovaný čas ve vztahu k podání léčiva(těsně před a 1/2 až 1 hodinu po podání). V případě nedodržení časů odběru není možné referenční meze použít k interpretaci výsledků. Jedná se o cílové terapeutické koncentrace při konvenčním dávkování.

 

P - Amikacin

 

Poločas eliminace

1,5-3,0 hodiny, v anurii až 40-60 hodin (databáze Lexi-Comp OnlineTM, Lexi-Comp Inc., Ohio, 2012), podle souhrnu informací o přípravku 2,2-2,4 hodiny.

 

Indikace vyšetření

Monitorování efektivity léčby a predikce dávky na následující období pomocí farmakokinetického programu

 

Podrobnější informace viz:

TDM