Alkalická fosfatáza v plazmě
ALP (P; konc. katal. akt. [µkat/l] abs. spektrofotometrie)

Lokální kód: 1011 Zkratka: pALP
Kód VZP rutina: Statim: 81147
Kód NČLP 00541
Synonyma: ALP v plazmě
Fosfatáza alkalická v plazmě

Princip stanovení p-nitrofenylfosfát (spektrofotometricky - kinetika)
Odebíraný materiál: Krev
Odběr do: Plast s LiHeparinem (Vacuette: zelený uzávěr)
Odebrané množství: 2 ml
Dostupnost statimová: Denně, 24 hodin Odezva: Do 1 hodiny od doručení materiálu

Pokyny k odběru vzorku: Další možné odběrové zkumavky: Na-Hep, sérum.
Pokyny pro pacienta: Pokyny pro pacienty: Odběr žilní krve
Pokyny pro oddělení: Pokyny pro oddělení: Odběr žilní krve
Pokyny k transportu: Nejsou zvláštní požadavky na transport.

Informace k předanalytické úpravě vzorků a stabilitě
Pokyny k předanalytické úpravě
Nejsou zvláštní požadavky na preanalytickou fázi.
Stabilita vzorků
Stabilita při 20-25°C 7 den
Stabilita při 4-8°C 7 den
Stabilita při -20°C 8 týden
Poznámka ke stabilitě Zdroj: Příbalový leták výrobce (Abbott)

Meze:
Věk od do Dolní ref. mez Horní ref. mez Jednotka Další údaje
18R 1D 99R+ 0,58 1,75 µkat/l
Základní informace k analytu:
Zdroj referenčního rozmezí: NORIP

 

 

P/S – Alkalická fosfatáza (ALP)

 

ALP je enzym katalyzující degradaci esterů kyseliny fosforečné. Vyskytuje se ve formě 3 izoenzymů – placentárního, střevního a společného izoenzymu pro játra, kostní tkáň a ledviny.

Uplatňuje se v metabolizmu kostní tkáně - v procesu osteogeneze. Přesná úloha jaterní izoformy enzymu není úplně objasněna.

 

Stanovení celkového ALP je v případě nejasné etiologie patologických hodnot možné doplnit vyšetřením kostní frakce enzymu.

 

Biologická variabilita a vztah k analytickým parametrům

Intraindividuální variabilita (CVi)

6,4 %

Interindividuální variabilita (CVg)

24,8 %

Index individuality (teoretický, bez CVa)

0,26

Kritická diference relativní (Z=1,96, reálný CVa)

19,8 %

Kritická diference absolutní (pro hodnotu 2 µkat/l)

0,40 µkat/l

Poločas eliminace

5 dnů, tj. 120 hodin.

 

Vzhledem ke vztahu CVi a CVg je vhodnější monitorování v čase a použití referenčních intervalů je omezené.

 

Poznámka k poločasu eliminace

Rozdílný poločas eliminace podle převládajícího izoenzymu (izoformy), obvykle 3 až 7 dnů, ALP placentární 7,08, kostní 1,67, střevní pod 0,042 (delší poločas eliminace, za den zůstává cca 87 % původní aktivity)

 

Indikace

 • Diagnostika hepatobiliárních onemocnění
 • Diagnostika stavů se zvýšeným kostním obratem

 

Výpovědní hodnota

 • Pomalý marker cholestázy
 • Biologický poločas je 120 hodin
 • Zvýšení při lokalizovaných hepatopatiích
  • Metastatické postižení
  • Absces, cysta
 • Marker osteoplastického procesu
  • Metastázy do skeletu (karcinom prostaty)
  • Hyperparatyreóza
  • Další osteopatie
 • Fyziologická zvýšení
  • Dětský věk
  • Gravidita

 

 

Zdroje informací:

www.enclabmed.cz