Albumin v ranní moči
Albumin (U; hmot. konc. [mg/l] imunoturbidimetrie)

Lokální kód: 124 Zkratka: albr
Kód VZP rutina: 81675 Statim:
Kód NČLP 00513
Synonyma: mikroalbuminurie
albr
MAU
uAlb-ranní

Princip stanovení Imunoturbidimetrie
Odebíraný materiál: U
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Odebrané množství: 1 ml
Dostupnost rutinní: Pondělí až pátek Odezva: Do 5 hodin od doručení materiálu do laboratoře

Pokyny k odběru vzorku: Koncentraci albuminu lze posoudit při současném stanovení látkové koncentrace kreatininu ve stejném jednorázovém vzorku moče (nejlépe druhý ranní).
Pokyny pro pacienta: Pokyny pro pacienty: Jednorázová moč - muži
Pokyny pro pacienty: Jednorázová moč - ženy
Pokyny pro oddělení: Pokyny pro oddělení: Jednorázová moč - OKB
Pokyny k transportu: Nejsou zvláštní požadavky na transport.

Informace k předanalytické úpravě vzorků a stabilitě
Pokyny k předanalytické úpravě
Před stanovením albuminu v moči se provede orientační vyšetření bílkoviny v moči proužkem AlbuPHAN. V případě pozitivity se albuminurie nahradí stanovením bílkoviny v moči (sbíraná moč - metoda č.128, ranní moč - metoda č.127).
Stabilita vzorků
Stabilita při 4-8°C 6 den
Poznámka ke stabilitě Zabraňte opakovanému rozmrazování a zmrazování vzorků.
Vzorky okamžité moči, určené ke stanovení poměru ACR jsou stabilní max. 6 dní (Zdroj: příbalový leták)

Meze:
Pro posouzení albuminurie se doporučuje vyšetření poměru albuminu (v ranní moči) ke kreatininu (v ranní moči).
V případě pozitivní proteinurie, není vyšetření albuminurie v běžné klinické praxi indikováno.
Základní informace k analytu:
Metoda je určena ke stanovení koncentrace albuminu v ranní moči, neuvádíme referenční rozmezí. Pro posouzení albuminurie se doporučuje vyšetření poměru albuminu ke kreatininu v ranní moči (ACR = albumin/creatinine ratio, metoda č.125)

 

 

U - Albumin (albuminurie)

 

Charakteristika

Albumin je v malém množství filtrován i zdravým glomerulem, většina profiltrovaného množství je však selektivně resorbována buňkami proximálního tubulu. Možnost resorpce albuminu je však již i za fyziologických podmínek téměř maximální. I velmi malý nárůst albuminu ve filtrátu vede k přetížení resorpčního děje a výraznému zvýšení vylučování albuminu močí – vzniká mikroalbuminurie.

 

 

Albuminurie – koncentrace

 

Biologická variabilita a vztah k analytickým parametrům

 

Intraindividuální variabilita (CVi)

36,0 %

Interindividuální variabilita (CVg)

55,0 %

Index individuality (teoretický, bez CVa)

0,66

Kritická diference relativní (Z=1,96, reálný CVa)

100,2 %

Kritická diference absolutní (pro hodnotu 100,00 mg/l)

100,16 mg/l

Poločas eliminace

Není udáván.

 

 

Albumin ke kreatininu (ACR)

 

Biologická variabilita a vztah k analytickým parametrům

 

Intraindividuální variabilita (CVi)

30,5 %

Interindividuální variabilita (CVg)

32,5 %

Index individuality (teoretický, bez CVa)

0,94

Kritická diference relativní (Z=1,96, reálný CVa)

Zadat vlastní CV! %

Kritická diference absolutní (pro hodnotu 3,00 g/mol)

0,00 g/mol

Poločas eliminace

Není udáván.

 

 

Výpovědní hodnota

Zvýšená nabídka albuminu může být způsobena zvýšenou cévní propustností nebo pouze zvýšenou glomerulární filtrací, které bývá pozorována v časných fázích diabetu. Mikroalbuminurie u diabetika či hypertonika je považována za první signál hrozícího renálního poškození.

Časná detekce glomerulárního poškození je důležitá, dokud je ještě minimální a reverzibilní. Monitorování koncentrace albuminu v moči je součástí léčby Diabetes mellitus typu 1 a 2

 

Albuminurie je jedním z řady rizikových kardiovaskulárních faktorů, jako je zvýšený krevní tlak, inzulinová rezistence, aterogenní lipidový profil či zvýšená aktivita renin-angiotensiového systému.

 

Vyšetření albuminurie je možné ze sbírané (24h sběr anebo  8h “overnight” sběr) nebo okamžité (nejlépe ranní) moče. Jednoznačnou přednost má stanovení poměru albumin/kreatinin (ACR) v 1.ranní moči který má nejvyšší výpovědní hodnotu, nejnižší intraindividuální biologickou variabilitu a eliminuje problémy sbéru moči.

 

Indikace vyšetření

Základní nástroj pro posouzení glomerulární proteinurie u diabetes mellitus 1. a 2. typu, hypertenze, u kardiovaskulárního rizika a u monitorování chronického onemocnění ledvin (zde je základem klasifikace podle Guidelines K/DIGO 2012). Přednost má stanovení poměru albumin/kreatinin (ACR) v 1. ranní moči.

 

Zdroje informací

www.enclabmed.cz

Doporučení ČSKB a ČNS ČLS JEP k vyšetřování proteinurie, 2010.