Albumin v séru
Albumin (S; hmot. konc. [g/l] abs. spektrofotometrie)

Lokální kód: 17 Zkratka: sALB
Kód VZP rutina: 81329 Statim:
Kód NČLP 00507
Synonyma: s-albumin

Princip stanovení Metodika: Bromkresolová zeleň (spektrofotometrie)
Odebíraný materiál: Krev
Odběr do: Plast se separačním gelem (Vacuette: červený uzávěr)
Odebrané množství: 2 ml
Dostupnost rutinní: Denně Odezva: Do 5 hodin od doručení materiálu do laboratoře

Pokyny k odběru vzorku: Další možné odběrové zkumavky: Na-Hep, Li-Hep.
Pokyny pro pacienta: Pokyny pro pacienty: Odběr žilní krve
Pokyny pro oddělení: Pokyny pro oddělení: Odběr žilní krve
Pokyny k transportu: Nejsou zvláštní požadavky na transport.

Informace k předanalytické úpravě vzorků a stabilitě
Pokyny k předanalytické úpravě
Nejsou zvláštní požadavky na preanalytickou fázi.
Stabilita vzorků
Stabilita při 20-25°C 10 týden
Stabilita při 4-8°C 20 týden
Stabilita při -20°C 12 týden

Meze:
Věk od do Dolní ref. mez Horní ref. mez Jednotka Další údaje
15R 99R+ 36,0 45,0 g/l
Základní informace k analytu:
Zdroj referenčního rozmezí : Konsenzus IKEM

 

 

P/S - Albumin

Albumin je  hlavním plazmatickým proteinem (40-60% všech plazmatických proteinů). Jeho syntéza je lokalizovaná v hepatocytech a zabírá 15-20% syntetické kapacity jater pro bílkoviny.

Fyziologické funkce albuminu zahrnují udržování onkotického tlaku plazmy, transport a vazbu hydrofobních molekul (nekonjugovaný bilirubin, NE mastné kyseliny), hormonů (T3, T4), minerálů (vápník, hořčík…) a v neposlední řadě mnoha farmak.

 

Biologická variabilita a vztah k analytickým parametrům

 

Intraindividuální variabilita (CVi)

3,1 %

Interindividuální variabilita (CVg)

4,2  %

Index individuality (teoretický, bez CVa)

0,74

Kritická diference relativní (Z=1,96, reálný CVa)

9,1 %

Kritická diference absolutní (pro hodnotu 40 g/l)

3,65 g/l

Poločas eliminace

21 dne, tj. 504 hodin.

 

Poznámka k poločasu eliminace

Udává se i poločas 19 dnů (Thomas, 1998).

 

Indikace

·         Monitoring jaterních onemocnění a posouzení syntetické schopnosti jater

·         Diferenciální diagnostika edémů

·         Prognóza dlouhodobě hospitalizovaných pacientů (hlavně vyššího věku)

·         Kritické stavy, poruchy nutrice, změny hydratace

·         Odhad volné (účinné) frakce léčiv

 

Výpovědní hodnota

Klinicky významná je jenom  hypoalbuminémie. Hyperalbuminémie existuje jen relativní v rámci dehydratace, resp.redistribuce tekutin mezi kompartmenty.

 

·         Dysfunkce syntetické schopnosti jater při pokročilých hepatopatiích

·         Ztráty močí v rámci nefrotickéhop syndromu

·         Exsudativní enteropatie

·         Popáleniny

·         Akutní fáze zánětu

·         Únik do 3.prostoru při šoku, sepsi

 

Na koncentraci albuminu v plazmě má vliv i poloha pacienta při odběru. (poloha vleže po dobu 30 minut – 15% pokles oproti poloze ve stoje)