Anti-Herpes IgM v séru
Anti-HSV IgM (titr) (S; Arbitrární koncentrace (titr) [arb.j.] *)

Lokální kód: 749 Zkratka: HSVM
Kód VZP rutina: 82079 Statim:
Kód NČLP 00413
Synonyma: Herpes IgM
Anti-HSV IgM
HSV IgM

Princip stanovení Chemiluminiscenční imunoanalýza
Odebíraný materiál: Krev
Odběr do: Plast se separačním gelem (Vacuette: červený uzávěr)
Odebrané množství: 5 ml
Dostupnost rutinní: Denně Odezva: Do týdne
Dostupnost statimová: Nejedná se o statimové vyšetření Odezva:

Pokyny k odběru vzorku: Dle udání výrobce nejsou stanoveny zvláštní požadavky na přípravu pacienta před odběrem.
Pokyny pro pacienta: Pokyny pro pacienty: Odběr žilní krve
Pokyny pro oddělení: Pokyny pro oddělení: Odběr žilní krve
Pokyny k transportu: Nejsou zvláštní požadavky na transport.

Informace k předanalytické úpravě vzorků a stabilitě
Pokyny k předanalytické úpravě
Nejsou zvláštní požadavky na preanalytickou fázi.
Další možné odběry: plasma.
Při stanovení se nesmí používat výrazně hemolytické a lipemické vzorky.
Stabilita vzorků
Stabilita při 4-8°C 7 den
Stabilita při -20°C 12 týden

Základní informace k analytu:
Zdroj referenčního rozmezí: Příbalová informace.
Jednotka: Kvalitativní hodnocení.

Anti-HSV IgM/IgG v séru

HSV se vyskytuje ve dvou typech HSV-1 a HSV-2. Oba typy virů mají společné antigeny, které v sérologických testech reagují zkříženě. Infekce se šíří kapénkami nebo bezprostředním kontaktem. Místem primárního množení viru jsou sliznice oka, úst, nosu nebo genitálií.

K primární infekci HSV-1 nejčastěji dochází již v dětském věku. Nákaza proběhne většinou bez příznaků. Ve věku 5 let má 35% dětí prokázány protilátky proti HSV-1 a 80% dospělých ve věku 25 let má specifické anti-HSV-1 protilátky.

HSV-2 patří k nejčastěji se vyskytujícím pohlavním infekcím.

K nejzávažnějším projevům HSV patří herpetická encefalitida. Charakteristickou vlastností HSV je sklon k perzistenci v organismu. Za určitých okolností (stres, snížená imunita) může docházet k reaktivaci viru.

 

Sledování dynamiky protilátek ve třídě IgG a IgM umožňuje nepřímou diagnostiku akutních herpetických infekcí. Specifické protilátky anti-HSV IgM lze nalézt již týden po začátku infekce jako projev akutní infekce či reinfekce (reinfekce nemusí být provázena syntézou IgM). IgM přetrvávají zhruba 6 týdnů. Specifické protilátky IgG se objevují asi dva až tři týdny po primární infekci, jejich titr po několika měsících klesá (v nižších titrech přetrvávají po celý život - anamnestické protilátky).

 

Klinická indikace

  • Herpetické infekce    
    • HSV-1 meningoencefalitida, gingivostomatitida, keratokonjunktivitida, generalizovaný herpes
    • HSV-2  herpes genitalis, meningoencefalitida, generalizovaný herpes
  • Sekundární imunodeficity (imunosuprese) – zvýšené riziko herpetických komplikací