Anti-Herpes IgG v séru
Anti-HSV IgG (titr) (S; Arbitrární koncentrace (titr) [arb.j.] *)

Lokální kód: 750 Zkratka: HSVG
Kód VZP rutina: 82079 Statim:
Kód NČLP 00407
Synonyma: Herpes IgG
HSV IgG
Anti-HSV IgM

Princip stanovení Chemiluminiscenční imunoanalýza
Odebíraný materiál: Krev
Odběr do: Plast se separačním gelem (Vacuette: červený uzávěr)
Odebrané množství: 5 ml
Dostupnost rutinní: Denně Odezva: Do týdne
Dostupnost statimová: Nejedná se o statimové vyšetření Odezva:

Pokyny k odběru vzorku: Dle udání výrobce nejsou stanoveny zvláštní požadavky na přípravu pacienta před odběrem.
Pokyny pro pacienta: Pokyny pro pacienty: Odběr žilní krve
Pokyny pro oddělení: Pokyny pro oddělení: Odběr žilní krve
Pokyny k transportu: Nejsou zvláštní požadavky na transport.

Informace k předanalytické úpravě vzorků a stabilitě
Pokyny k předanalytické úpravě
Nejsou zvláštní požadavky na preanalytickou fázi.
Další možné odběry: plasma.
Při stanovení se nesmí používat výrazně hemolytické a lipemické vzorky.
Stabilita vzorků
Stabilita při 4-8°C 7 den
Stabilita při -20°C 12 týden

Zdroj referenčního rozmezí: Příbalová informace.
Jednotka: Kvalitativní hodnocení.