Anti-HAV typu IgM v séru
Anti-HAV IgM (S; arb. konc. [arb.j.] *)

Lokální kód: 201 Zkratka: HAVM
Kód VZP rutina: 82077 Statim:
Kód NČLP 00368
Synonyma: HAVAb IgM
AntiHAV IgM

Princip stanovení Chemiluminiscence s využitím mikročástic
Odebíraný materiál: Krev
Odběr do: Plast se separačním gelem (Vacuette: červený uzávěr)
Odebrané množství: 2 ml
Dostupnost rutinní: Denně Odezva: Do 5 hodin od doručení materiálu do laboratoře

Pokyny k odběru vzorku: Další možné odběry: EDTA, citrát sodný a Na-heparinová plazma.
Není nutný odběr nalačno.
Pokyny pro pacienta: Pokyny pro pacienty: Odběr žilní krve
Pokyny pro oddělení: Pokyny pro oddělení: Odběr žilní krve
Pokyny k transportu: Pro delší přepravu (mimo IKEM) musí být vzorky skladovány při 2 až 8 °C (chlazené ledem).

Informace k předanalytické úpravě vzorků a stabilitě
Pokyny k předanalytické úpravě
V případě reaktivního vzorku při první analýze viz. pracovní instrukce PI025 Pokyny pro službu a PI035 Imunochemie - interpretace výsledků pro další postup.
Stabilita vzorků
Stabilita při 20-25°C 24 hodina
Stabilita při 4-8°C 7 den
Stabilita při -20°C 12 týden
Poznámka ke stabilitě Uvedená stabilita analytu platí pro sérum. Stabilita v plazmě viz příbalový leták.
Stabilita při -20 °C a 18 až 26 °C není výrobcem deklarovaná. Údaj platí pro oddělené sérum a byl přebrán z literatury - Preanalytická fáze, ČLS JEP a SEKK, Praha, 2005.
Nelze stanovovat opakovaně rozmrazené vzorky.

Meze:
Věk od do Dolní ref. mez Horní ref. mez Jednotka Další údaje
0D 99R+ arb.j.
Základní informace k analytu:
Podle hodnot indexu s/co je hodnocena reaktivita vzorku. Výsledky jsou vydávány v textové formě.
S/CO < 0.8 - negativní
S/CO 0,8 až 1,2 - reaktivní v šedé zóně
S/CO nad 1,2 - reaktivní
Zdroj referenčního rozmezí: příbalová informace

 

S -  Markery infekční hepatitidy A

 

Původcem Hepatitidy A je RNA virus (Picornaviridae).

Inkubační doba je 15 - 50 dní. Replikace viru probíhá v játrech a je vylučován převážně žlučí a stolicí (v menší míře je uvolňován do krve).

Přenos viru je fekálně – orální kontaktem s infikovanou osobou, prostřednictvím kontaminované vody nebo jídla, velmi vzácně je možný parenterální přenos. Šíření onemocnění probíhá zejména při zanedbání osobní hygieny.

 

Onemocnění probíhá výlučně akutně, přechod infekce do chronicity není známý. Vzácně je možný fulminantní průběh onemocnění s jaterním selháním (0,1% infekcí, cca 100 úmrtí / rok celosvětově). Pacient je maximálně infekční 2 týdny před objevením se symtomů a elevace ALT a počas prvního týdne symptomatické fáze.

Průběh onemocnění je závislý od věku pacienta. U dětí do 6 let 70% případů infekce probíhá asymptomaticky a jen 10% pacientů rozvine ikterus.

 

Definice vyšetření

Sérologická diagnostika hepatitidy A je založena na posouzení reaktivity 2 markerů – anti HAV IgG a IgM protilátek.

Anti HAV IgM – protilátky proti antigenům virové kaspidy. Jsou detekovatelné 5 - 10 dní před nástupem symptomatologie .

Anti HAV IgG – protilátky třídy IgG mají protektivní charakter a ve většině případů přetrvávají doživotně.

 

Typický časový průběh akutní hepatitidy typu A

Převzato z: http://www.cdc.gov

 

Indikace

·         Diferenciální diagnostika hepatopatií

·         Diagnostika infekční hepatitidy A

·         Stanovení postvakcinační imunity

 

Výpovědní hodnota

·         Pro akutní infekci je příznačná reaktivita aHAV IgM protilátek

·         Reaktivita aHAV IgG protilátek (a negativní aHAV IgM) je charakteristická pro překonanou hepatitidu A, nebo pro očkování.

·         Výsledky jsou vydávány jako reaktivní / hraničně reaktivní / negativní. Při hraničné reaktivitě (gray zone) je doporučeno opakovat vyšetření s odstupem času (14 dní).

·         Výsledek se nekonfirmuje v NRL – SZÚ. Spolu s klinickou symptomatologií a dalšími markery akutní hepatopatie (ALT, AST, bilirubin) stačí pro stanovení diagnózy HAV infekce.

 

Vakcinace

Za imunologickou odpověď se považuje reaktivita anti HAV IgG protilátek. Protilátky se objevují 14-19 dní po očkování a předpokládá se, že protektivní hladina přetrvává nejméně 10 let (při podání posilovací dávky 25 let a více).

 

Zdroje:

http://www.cdc.gov

Abbott Diagnostics, Hepatitis Learning Guide

Galský J. Akutní virové hepatitidy, Postgraduální medicína, 2010