Anti-Borrelia burgdorferi IgM v séru metodou ECLIA
Anti-Borrelia burgdorferi IgM (titr) (S; Arbitrární koncentrace (titr) [arb.j.] *)

Lokální kód: 751 Zkratka: BIME
Kód VZP rutina: 82079 Statim:
Kód NČLP 00159
Synonyma: BORR IgM
Borrelia IgM

Princip stanovení Chemiluminiscenční imunoanalýza
Odebíraný materiál: Krev
Odběr do: Plast se separačním gelem (Vacuette: červený uzávěr)
Odebrané množství: 5 ml
Dostupnost rutinní: Denně Odezva: Do týdne
Dostupnost statimová: Nejedná se o statimové vyšetření Odezva:

Pokyny k odběru vzorku: Dle udání výrobce nejsou stanoveny zvláštní požadavky na přípravu pacienta před odběrem.
Pokyny pro pacienta: Pokyny pro pacienty: Odběr žilní krve
Pokyny pro oddělení: Pokyny pro oddělení: Odběr žilní krve
Pokyny k transportu: Nejsou zvláštní požadavky na transport.

Informace k předanalytické úpravě vzorků a stabilitě
Pokyny k předanalytické úpravě
Nejsou zvláštní požadavky na preanalytickou fázi.
Další možné odběry: plasma
Při stanovení se nesmí používat výrazně hemolytické a lipemické vzorky.
Stabilita vzorků
Stabilita při 4-8°C 7 den
Stabilita při -20°C 12 týden

Meze:
Věk od do Dolní ref. mez Horní ref. mez Jednotka Další údaje
1R 99R+ <1,0 arb.j.
Základní informace k analytu:
Zdroj referenčního rozmezí: Příbalová informace.
Jednotka: IP

Protilátky proti Borrelia burgdorferi

 

Borrelia burgdorferi je klíštětem přenášený původce lymeské borreliózy. V Evropě přenáší bakterii, patřící mezi spirochety a způsobující lymeskou boreliózu, klíště obecné (Ixodes ricinus) (spirochety prokázány i v komárech, ale přenos na člověka neprokázán).

Většina onemocnění vyvolané druhem Borrelia Burgdorferi probíhá asymptomaticky, což dokazuje fakt, že až u 10% naší populace lze prokázat anti-boreliové protilátky IgG.

Klinické projevy: 71% dermatologické, 16% neurologické (bolesti hlavy), 12% muskulo-skeletální, postižení oka a sluchu, chronický únavový syndrom atd.

Klinická diagnóza:

1, přisátí klíštěte v anamnéze, není však podmínkou ( v případě přisátí stádia nymfy nemusí být pacientem zpozorováno)

2, časový odstup od přisátí klíštěte do vzniku erytému delší než 36hod

3, erythema migrans (obvykle nad 5cm)

Pozn.: Od erythema migrans je třeba odlišit nespecifickou kožní reakci na přisátí klíštěte, která vzniká většinou již v době odstranění klíštěte – zarudnutí je menší (cca 3-5cm), často světí, je horké, je homogenní bez centrálního výbledu, spontálně vymizí cca do 2dnů.

Inkubační doba boreliózy vykazuje velké rozpětí, od 1-300dnů (nejčastěji 7-60dnů) a postihuje všechny věkové skupiny (výrazný vzestup nemocnosti je pozorován po 30.roce života, vrchol mezi 45.a 49. rokem života a pak pozvolný pokles).

Borelie vydrží živé 14dní v citrátové krvi při 4°C, 8dní v mozkomíšním moku a 2dny v destilované vodě.

Borrelie mohou pronikat transplacentárně, ale nepříznivé účinky na plod nebyly prokázány.Do mateřského mléka nepronikají.

Interpretace výsledků z analyzátoru LIAISON® XL:

1, při interpretaci je potřeba myslet na zkříženou reaktivitu s treponemami (syphilis), na falešnou pozitivitu IgM protilátek při pozitivitě revmatoidního faktoru, při infekční mononukleóze, systémovém lupus erythematodes, sklerodermii, thyreoitidě a polyvalentních alergiků.

2, protilátky ve třídě IgM se tvoří 3-6 týdnů po nákaze.

 

Borrelia burgdorferi

IgM výsledek

 

Borrelia burgdorferi

IgG výsledek

Interpretace

negativní

negativní

Bez známek infekce. V případě klinických pochybností (přítomnost klíštěte nebo

neurologické symptomy) by měl být pacient sledován.

pozitivní

negativní

Pravděpodobná infekce v časném stádiu.

negativní

pozitivní

Pravděpodobná infekce v jakémkoliv stádiu.

pozitivní

pozitivní

Pravděpodobná akutní infekce.

 

 

Interpretace výsledků – Western blot:

 

pruhy IgM: OspC (p23), VlsE-Mix, BmpA (p39), DbpA-Mix a jeden pruh EBV k vylučovací diagnostice

pruhy IgG: OspC (p23), VlsE-Mix, BmpA (p39), DbpA-Mix nebo DbpA-Pko, p58, p83

 

Jako pozitivní jsou vyhodnocovány pouze pruhy, jejichž intenzita je >  než intenzita pruhů Cut off.

Pruhy, jejichž intenzita je slabší než intenzita pruhu/ů Cut off kontroly, nejsou do hodnocení zahrnovány (jsou negativní).

Pruhy IgM Cut off Bande: OspC

Pruhy IgG Cut off: VlsE-Mix 

 

Doporučené hodnocení IgM:

 

Vzniklé pruhy

Hodnocení

Výskyt následujících 2 pruhů:

BmpA (p39), OspC (p23), DbpA-Mix, VlsE-Mix

nebo

izolovaného OspC (p23)

pozitivní

Pouze jeden pruh:

BmpA (p39), DbpA-Mix, VlsE-Mix

hraniční

Žádný z následujících pruhů ≥ cut off pruhy:

BmpA (p39), OspC (p23), DbpA-Mix, VlsE-Mix

negativní

 

Doporučené hodnocení IgG:

 

Vzniklé pruhy

Hodnocení

Výskyt následujících 2 pruhů:

p83/100, p58, BmpA (p39), OspC (p23),

DbpA-Mix a/nebo DbpA-PKo, VlsE-Mix

pozitivní

Pouze jeden pruh:

p83/100, p58, BmpA (p39), OspC (p23),

DbpA-Mix a/nebo DbpA-PKo, VlsE-Mix

hraniční

Žádný z následujících pruhů ≥ cut off pruhy:

p83/100, p58, BmpA (p39), OspC (p23),

DbpA-Mix a/nebo DbpA-PKo, VlsE-Mix

negativní

 

Poznámky k interpretaci výsledků:

1. Léčení pacientů antibiotiky v časném stádiu onemocnění může vést k potlačení imunitní odpovědi, takže nemohou být testem prokázány žádné protilátky specifické proti B. burgdorferi.

2. V sérologické diagnostice lymského borreliózy byla pozorována-křížová reaktivita s ostatními mikroorganizmy: syfilis (Treponema pallidum), frambézie (Treponema pertenue), rekurentní (návratná) horečka (Borrelia spez.), leptospirózy (Leptospiren spez.).

3. V rámci primární infekce viry EBV může z důvodu polyklonální stimulace buněk B docházet k reakcím protilátek proti antigenům Borrelia burgdorferi sensu lato. Jestliže se u testu objevují vedle reaktivit proti antigenům borrelií (IgM a/nebo IgG) také reaktivity proti EBV-gp125, musí se diferenční diagnostikou vyloučit mononukleóza.

 

Význam antigenů:

OspC – povrchová bílkovina, vytváří se okamžitě po vniknutí do lidského těla, průkaz lymské boreliózy 

             v raném stádiu, zejména v IgM

BmpA – často se vyskytuje při časné infekci společně s OspC v IgM

VlsE – směsný antigen, v IgM – lymská borelióza v raném stádiu, IgG - lymská borelióza v raném a

             pokročilém stádiu

DbpA – v IgM i IgG – detekce především neuroboreliózy a lymské artritidy

p58 - důležitý v IgG – detekce lymské boreliózy v pokročilém stádiu

p83 - důležitý v IgG – detekce lymské boreliózy v pokročilém stádiu