Oddělení klinické biochemie pro IKEM

3-hydroxybutyrát v arteriální plazmě
Adrenokortikotropní hormon v plazmě
Alaninaminotransferáza v plazmě
Alaninaminotransferáza v séru
Albumin - náboj v arteriální plazmě
Albumin v drénu
Albumin v moči odpad za 24 hodin
Albumin v moči odpad za minutu
Albumin v moči poměr ke kreatininu
Albumin v plazmě
Albumin v punktátu
Albumin v ranní moči
Albumin v séru
Albumin ve sbírané moči
Aldosteron v plazmě
Alfa-1-antitrypsin v séru
Alfa-1-fetoprotein v séru
Alkalická fosfatáza v plazmě
Alkalická fosfatáza v séru
Amikacin v plazmě
Amoniak v plazmě
Amyláza - pankreatický izoenzym v plazmě
Amyláza - pankreatický izoenzym v séru
Amyláza v drénu
Amyláza v moči
Amyláza v plazmě
Amyláza v punktátu
Amyláza v séru
Anti-HAV typu IgG v séru
Anti-HAV typu IgM v séru
Anti-HBc IgM protilátky v séru
Anti-HBc total protilátky v séru
Anti-HBe protilátky v séru
Anti-HBs protilátky v séru
Anti-HCV protilátky v séru
Anti-streptolyzin O v séru
Anti-Treponema pallidum v séru
Anti-TSHR v séru
Apolipoprotein AI v séru
Apolipoprotein B v séru
Apolipoprotein CIII v séru
Aspartátaminotransferáza v plazmě
Aspartátaminotransferáza v séru
b-CrossLaps v séru
Base excess v arteriální plazmě
Base excess ve smíšené venózní krvi
Base excess ve venózní plazmě
Beta-2-mikroglobulin v moči
Beta-2-mikroglobulin v séru
Bilirubin celkový v drénu
Bilirubin celkový v plazmě
Bilirubin celkový v punktátu
Bilirubin celkový v séru
Bilirubin přímý v drénu
Bilirubin přímý v plazmě
Bilirubin přímý v punktátu
Bilirubin přímý v séru
Bílkovina celková odpad v moči za 24 hodin
Bílkovina celková v dialyzátu
Bílkovina celková v drénu
Bílkovina celková v plazmě
Bílkovina celková v punktátu
Bílkovina celková v ranní moči
Bílkovina celková v séru
Bílkovina celková ve sbírané moči
Bílkovina v moči poměr ke kreatininu
C-peptid v séru
C-reaktivní protein v plazmě
C-reaktivní protein v séru
C3 složka komplementu v séru
C4 složka komplementu v séru
CA 125 Nespecif. tekutina(Punkce)
CA 125 v séru
CA 15-3 v séru
CA 19-9 Nespecif. tekutina (Punkce)
CA 19-9 v séru
CA 72-4 v séru
CEA Nespecif. tekutina(Punkce)
Celková vazebná kapacita pro železo v plazmě
Celková vazebná kapacita pro železo v séru
Ceruloplazmin v séru
Clearance kreatininu korigovaná
Clearence kreatininu nekorigovaná
CMV protilátky typu IgG
CMV protilátky typu IgM
Cyklosporin v krvi
Cystatin C v séru
Digoxin v plazmě
Draslík v arteriální plazmě
Draslík v dialyzátu
Draslík v drénu
Draslík v moči
Draslík v moči odpad za 24 hodin
Draslík v plazmě
Draslík v punktátu
Draslík v séru
Draslík ve smíšené venózní plazmě
Draslík ve venózní plazmě
Elektroforéza bílkovin séra
Estradiol v séru
Everolimus v krvi - odhad
Ferritin v séru
Fibroblastový růstový faktor 23 v plazmě
Folát v séru
Folitropin v séru
Fosfáty v arteriální plazmě
Fosfáty v dialyzátu
Fosfáty v plazmě
Fosfáty v séru
Fosfor v moči
Fosfor v moči odpad za 24 hodin
Gamaglutamyltransferáza v plazmě
Gamaglutamyltransferáza v séru
Gentamicin v plazmě
Glomerulární filtrace CKD-EPI
Glomerulární filtrace odhad z cystatinu C
Glomerulární filtrace R-MDRD-1P
Glomerulární filtrace R-MDRD-3P
Glukóza v arteriální plazmě
Glukóza v dialyzátu
Glukóza v drénu
Glukóza v Li-heparinové plazmě
Glukóza v moči
Glukóza v NaF plazmě
Glukóza v punktátu
Glukóza v séru
Glukóza ve smíšené venózní plazmě
Glukóza ve venózní plazmě
HBe antigen v séru
HBs antigen v séru
HCO3 aktuální v arteriální plazmě
HCO3 aktuální ve smíšené venózní plazmě
HCO3 aktuální ve venózní plazmě
HE4 v séru
Hemoglobin A1c v krvi
Hemoglobin v arteriální krvi
Hemoglobin ve smíšené venózní krvi
Hemoglobin ve venózní krvi
Hemoglobin volný v plazmě
HIV antigen+protilátky v séru
Holotranskobalamin v séru
Homocystein v plazmě
Hořčík v plazmě
Hořčík v séru
Chemické vyšetření moče
Chloridy korigované v arteriální plazmě
Chloridy v arteriální plazmě
Chloridy v dialyzátu
Chloridy v drénu
Chloridy v moči
Chloridy v moči za 24 hodin
Chloridy v plazmě
Chloridy v punktátu
Chloridy v séru
Chloridy ve smíšené venózní plazmě
Chloridy ve venózní plazmě
Cholesterol celkový v materiálu z drénu
Cholesterol celkový v plazmě
Cholesterol celkový v punktátu
Cholesterol celkový v séru
Cholesterol HDL v plazmě
Cholesterol HDL v séru
Cholesterol LDL v plazmě
Cholesterol LDL v séru
Cholesterol non HDL
Cholinesteráza v plazmě
Cholinesteráza v séru
Imunofixace bílkovin moče
Imunofixace bílkovin séra
Imunoglobulin A v séru
Imunoglobulin G - podtřída 1 v séru
Imunoglobulin G - podtřída 2 v séru
Imunoglobulin G - podtřída 3 v séru
Imunoglobulin G - podtřída 4 v séru
Imunoglobulin G v séru
Imunoglobulin M v séru
Intaktní lidský chorioganadotropin v séru
Interleukin 6 v plazmě
Interleukin 6 v séru
Kalcitriol v séru
Karcinoembryonální antigen v séru
Kortizol v séru
Kreatinin v dialyzátu
Kreatinin v drénu
Kreatinin v moči koncentrace
Kreatinin v moči odpad za 24 hodin
Kreatinin v plazmě
Kreatinin v punktátu
Kreatinin v ranní moči
Kreatinin v séru
Kreatinkináza v plazmě
Kreatinkináza v séru
Kyselina močová v moči
Kyselina močová v moči odpad za 24 hodin
Kyselina močová v plazmě
Kyselina močová v séru
Laktát v arteriální plazmě
Laktát ve venózní plazmě
Laktát ve venózní smíšené plazmě
Laktátdehydrogenáza v drénu
Laktátdehydrogenáza v plazmě
Laktátdehydrogenáza v punktátu
Laktátdehydrogenáza v séru
Lipáza v drénu
Lipáza v plazmě
Lipáza v punktátu
Lipáza v séru
Lipoprotein (a) v séru
LP-Fosfolipáza A2 v séru
Lutropin v séru
Měď v séru
Morfologické vyšetření moče
Morfologické vyšetření moče dle Hamburgera
Mykofenolát v plasmě
Náboj na fosfátech v arteriální plazmě
Natriuretický peptid typu B v plazmě
Neměřené anionty korigované v arteriální plazmě
Nespecifické protilátky proti Treponema pallidum v séru
NT-proBNP v plazmě
NT-proBNP v séru
Osmolalita moče náhodný vzorek
Osmolalita moče odpad za 24 hodin
Osmolalita moče sběr
Osmolalita plazmy
Osmolalita séra
Parathyrin biointaktní 1-84 v séru
pCO2 v arteriální plazmě
pCO2 ve smíšené venózní plazmě
pCO2 ve venózní plazmě
pH v arteriální plazmě
pH ve smíšené venózní plazmě
pH ve venózní plazmě
pO2 v arteriální plazmě
pO2 ve smíšené venózní plazmě
pO2 ve venózní plazmě
Prealbumin v séru
Presepsin v plazmě
Progesteron v séru
Prokalcitonin v plazmě
Prokalcitonin v séru
Prolaktin v séru
Propeptid prokolagenu I N-term. v séru
Prostatický specifický antigen celkový v séru
Prostatický specifický antigen volný v séru
Protilátky IgG proti tyreoglobulinu v séru
Protilátky IgG proti tyreoperoxidáze v séru
Renin v plazmě
Revmatoidní faktor
ROMA index
S100 v séru
Saturace hemoglobinu kyslíkem v arteriální krvi
Saturace hemoglobinu kyslíkem ve smíšené venózní krvi
Saturace hemoglobinu kyslíkem ve venózní krvi
Sirolimus v krvi
Sodík v arteriální plazmě
Sodík v dialyzátu
Sodík v drénu
Sodík v moči
Sodík v moči odpad za 24 hodin
Sodík v plazmě
Sodík v punktátu
Sodík v séru
Sodík ve smíšené venózní plazmě
Sodík ve venózní plazmě
Solubilní transferinový receptor v séru
Takrolimus v krvi
Testosteron v séru
Transferin saturovaný v plazmě
Transferin saturovaný v séru
Transferin v plazmě
Transferin v séru
Triacylglyceroly v plazmě
Triacylglyceroly v séru
Trijodtyronin - volný v séru
Troponin T ultrasenzitivní v plazmě
Troponin T ultrasenzitivní v séru
Tubulární resorpce vody
Tyreotropní hormon v séru
Tyroxin - volný v séru
Urea v dialyzátu
Urea v drénu
Urea v moči
Urea v moči odpad za 24 hodin
Urea v plazmě
Urea v punktátu
Urea v séru
Vankomycin v plazmě
Vápník celkový v dialyzátu
Vápník celkový v moči
Vápník celkový v moči odpad za 24 hodin
Vápník celkový v plazmě
Vápník celkový v séru
Vápník ionizovaný v arteriální plazmě
Vápník ionizovaný v materiálu z CVVH
Vápník ionizovaný ve smíšené venózní plazmě
Vápník ionizovaný ve venózní plazmě
Vitamin D celkový v séru
Volné lehké řetězce kappa v séru
Volné lehké řetězce lambda v séru
Vyšetření acidobazické rovnováhy
Zinek v séru
Železo v plazmě
Železo v séru