OKI seznam metod pro IKEM

AbsolutnÝ poŔet CD19 v krvi
AbsolutnÝ poŔet CD2 v krvi
AbsolutnÝ poŔet CD20 v krvi
AbsolutnÝ poŔet CD3 v krvi
AbsolutnÝ poŔet CD34 v krvi (kostnÝ d°eni)
AbsolutnÝ poŔet CD4 v krvi
AbsolutnÝ poŔet CD8 v krvi
AbsolutnÝ poŔet NK v krvi
ANCA nep°Ýmou imunoflorescencÝ v sÚru
ANCA profile metodou ELISA v sÚru
ANCA typizace (myeloperoxidßza) metodou CIA v sÚru
ANCA typizace (proteinßza 3) metodou CIA v sÚru
Anti-beta-2-glykoprotein IgG v sÚru metodou CIA
Anti-beta-2-glykoprotein IgM v sÚru metodou CIA
Anti-Borrelia burgdorferi IgG v sÚru metodou ECLIA
Anti-Borrelia burgdorferi IgG v sÚru metodou imunoblot
Anti-Borrelia burgdorferi IgM v sÚru metodou ECLIA
Anti-Borrelia burgdorferi IgM v sÚru metodou imunoblot
Anti-CCP IgG v sÚru
Anti-DFS70 v sÚru metodou CIA
Anti-dsDNA v sÚru metodou CIA
Anti-dsDNA v sÚru nep°Ýmou imunoflorescencÝ
Anti-ENA profile v sÚru
Anti-ENA screening v sÚru
Anti-endomyzium IgA v sÚru
Anti-endotelißlnÝ bu˛ky v sÚru
Anti-F-aktin v sÚru
Anti-fosfatidylinositol IgG v sÚru
Anti-fosfatidylinositol IgM v sÚru
Anti-fosfatidylserin IgG v sÚru
Anti-fosfatidylserin IgM v sÚru
Anti-gastroparietßlnÝ bu˛ky v sÚru
Anti-GBM v sÚru metodou CIA
Anti-GBM v sÚru nep°Ýmou imunoflorescencÝ
Anti-gliadin IgA v sÚru metodou CIA
Anti-gliadin IgG v sÚru metodou CIA
Anti-Herpes IgG v sÚru
Anti-Herpes IgM v sÚru
Anti-hladkř sval nep°Ýmou imunoflorescencÝ v sÚru
Anti-Chlamydia pneumoniae IgA v sÚru metodou ELISA
Anti-Chlamydia pneumoniae IgA v sÚru metodou imunoblot
Anti-Chlamydia pneumoniae IgG v sÚru metodou ELISA
Anti-Chlamydia pneumoniae IgG v sÚru metodou imunoblot
Anti-Chlamydia pneumoniae IgM v sÚru metodou ELISA
Anti-Chlamydia species IgA v sÚru metodou ELISA
Anti-Chlamydia species IgG v sÚru metodou ELISA
Anti-Chlamydia species IgM v sÚru metodou ELISA
Anti-Chlamydia trachomatis IgA v sÚru metodou imunoblot
Anti-Chlamydia trachomatis IgG v sÚru metodou imunoblot
Anti-Infliximab v sÚru
Anti-kardiolipin IgG v sÚru metodou CIA
Anti-kardiolipin IgM v sÚru metodou CIA
Anti-Langerhansovy ostr¨vky v sÚru
Anti-LC1 v sÚru
Anti-LKM nep°Ýmou imunoflorescencÝ v sÚru
Anti-LKM1 metodou imunoblot v sÚru
Anti-mitochondrie M2 metodou imunoblot v sÚru
Anti-mitochondrie nep°Ýmou imunoflorescencÝ v sÚru
Anti-morbilli IgG v sÚru
Anti-morbilli IgM v sÚru
Anti-Mycoplasma pneumoniae IgG v sÚru
Anti-Mycoplasma pneumoniae IgM v sÚru
Anti-myokard v sÚru
Anti-nadledvina v sÚru
Anti-nukleßrnÝ protilßtky v sÚru
Anti-nukleohistony v sÚru
Anti-p°ÝŔný pruhovanř sval v sÚru
Anti-Saccharomyces cerevisiae IgA v sÚru
Anti-Saccharomyces cerevisiae IgG v sÚru
Anti-SARS CoV-2 IgG v sÚru
Anti-SLA v sÚru
Anti-Toxoplasma gondii - celkovÚ protilßtky v sÚru
Anti-Toxoplasma gondii IgA v sÚru
Anti-Toxoplasma gondii IgE v sÚru
Anti-Toxoplasma gondii IgG avidita v sÚru
Anti-Toxoplasma gondii IgG v sÚru
Anti-Toxoplasma gondii IgM v sÚru
Anti-transglutaminßza IgA v sÚru metodou CIA
Anti-transglutaminßza IgG v sÚru metodou CIA
Bazofil aktivovanř alergenem v krvi
Bazofil aktivovanř vŔelou medonosnou
Bu˛ky CD14+/CD16+ subpopulace monocyt¨ v krvi
Bu˛ky CD14+/HLA DR+ aktivovanÚ monocyty v krvi
Bu˛ky CD16+56 NK lymfocyty v krvi
Bu˛ky CD19+ B lymfocyty v krvi
Bu˛ky CD2+ T lymfocyty v krvi
Bu˛ky CD2+/CD4+ Th lymfocyty v krvi
Bu˛ky CD2+/CD8+ Tc lymfocyty v krvi
Bu˛ky CD20+ B lymfocyty v krvi
Bu˛ky CD3+ T lymfocyty v krvi
Bu˛ky CD3+/CD25+ aktivovanÚ T lymfocyty v krvi
Bu˛ky CD3+/HLA-DR+ aktivovanÚ T lymfocyty v krvi
Bu˛ky CD34+ leukocyty v krvi (kostnÝ d°eni)
Bu˛ky CD4+Th lymfocyty v krvi
Bu˛ky CD8+ Tc lymfocyty v krvi
CelkovÚ IgE v sÚru
CirkulujÝcÝ imunitnÝ komplexy v sÚru
CirkulujÝcÝ imunitnÝ komplexy vazbou C1 v sÚru
EosinofilnÝ kationickř protein v sÚru
Granulocyty fagocytujÝcÝ v krvi
HLA-B27 v krvi
IgE metodou pevnÚ fßze ImmunoCAP v sÚru
IgE metodou pevnÚ fßze R-biopharm v sÚru
Infliximab hladina v sÚru
Kalprotektin ve stolici
Kryoglobuliny v sÚru a plasmý
Legionella pneumophilla sÚroskupiny 1 v moŔi
Legionella pneumophilla ve sputu
Pomýr CD4/CD8
QuantiFERON CMV
QuantiFERON TB
Virus Epstein-BarrovÚ