Pro koncentraci imunosupresiv v plné krvi neexistuje pevně stanovené terapeutické rozmezí. Při volbě optimální hladiny musíme brát v úvahu řadu faktorů, zejména klinický stav pacienta, typ transplantace a dobu od ní uplynulou, individuální rozdíly ve farmakokinetice, farmakodynamice a senzitivitě, jinou současně podávanou medikaci a další. Také léčebný režim u pacienta se volí a mění nejen v závislosti od stanovené koncentrace ale vždy i s přihlédnutím na tyto faktory.

 

imunosupresivum

 

Cyclosporin (ug/L)

Tacrolimus (ug/L)

imunosupresivní režim

 

včasná

udržovací

včasná

udržovací

redukovaná

orgán

časové ohraničení po TX

< 4 týdny

> 4 týdny

< 4 týdny

> 4 týdny

-

Ledvina

C0 200 – 300

(C2 > 1200)

C0 75 – 150

(C2 800)

C0 10 - 15

C0 5 - 8

C0 3 – 5

(kombinace s mTOR inhibitory)

časové ohraničení po TX

< 4 týdny

> 4 týdny

< 4 týdny

> 4 týdny

-

Játra

X

C0 100 – 200

 (C2 200 - 400)

C0 10 - 15

C0 4 - 6

C0 3 – 5

(kombinace s mTOR inhibitory)

časové ohraničení po TX

0 – 3 měsíce

3 - 12 měsíců

 1 - 2 rok

> 2 roky

< 4 týdny

2 - 6 měsíc

> 6 měsíců

-

Srdce

C0 300 - 350

C0 200 - 250

C0 150 - 200

C0 120 - 150

C0 12 – 15

(15 - 20 při pozit. crossmatch)

C0 10 – 15

(15 - 20 při pozit. crossmatch)

C0 5 – 10

(10 - 15 při pozit. crossmatch)

C0 3 – 5

(kombinace s mTOR inhibitory)

hladiny C2 se nepoužívají

 


 

imunosupresivum

 

Sirolimus (ug/L)

Everolimus (ug/L)

MPA (mg/L)

 

imunosupresivní režim

 

včasná

udržovací

včasná

udržovací

včasná

udržovací

 

orgán

časové ohraničení po TX

-

-

-

 

Ledvina

C0 4 – 8

(kombinace s CNi)

C0 4 – 8

(kombinace s CNi)

C0 1,3 - 3,5 (kombinace s CyA)

C0 1,7 - 4,0 (kombinace s Tac)

AUC 30-60 mg.h/L

 

časové ohraničení po TX

< 4 týdny

> 4 týdny

< 4 týdny

> 4 týdny

 

Játra

X

C0 4 – 11

(kombinace s CNi)

X

C0 3 – 8

(kombinace s CNi)

 

časové ohraničení po TX

< 4 týdny

> 4 týdny

< 4 týdny

> 4 týdny

 

Srdce

X

C0 10 - 12

X

C0 3(spíše od 6) – 8

(bez kombinace s CNi)

 

C0 3 – 5

(kombinace s CNi)

 

X - imunosupresivum se v daném režimu nepoužívá

C0 - koncentrace před podáním

C2 - koncentrace 2 hod. po podání

 

Zdroje: Konsenzus IKEM; Viklický O. Imunosuprese po transplantaci ledviny. Klinická farmakologie a farmacie. 2010; 24(2): 98-102.; Current trends in Transplantation, Abbot Diagnostics 2009