Charakteristika metody:

Druhová či rodová identifikace, příp. typizace pravděpodobných původců infekcí. Využívá se mikroskopie po obarvení dle Grama, biochemické testy, aglutinace. Hodnotí se schopnost růstu na neselektivních, selektivních a diagnostických kultivačních půdách.

 

Materiál

 

Bakteriální izolát.