Charakteristika metody:

Vyšetření krve po odběru do hemokultivačních lahviček, kultivace v systému Bact/Alert. V případě signalizace pozitivity následuje mikroskopické vyšetření a kultivace na pevných půdách

v atmosféře dle typu lahvičky. Hlášení mikroskopického nálezu na oddělení (kritická hodnota). Předběžný výsledek  k dispozici následující den, vč. orientační citlivosti. Negativní výsledek vydán za 7 dní.

 

Materiál:

 

Hemokultura