Charakteristika metody:

Rychlý imunochromatografický test pro stanovení přítomnosti antigenu S.pneumoniae v moči. Doporučujeme vyšetřit u pacientů s komunitní pneumonií. Test lze provést i z pozitivních hemokultivačních lahviček s mikroskopickým nálezem svědčícím pro pneumokokovou infekci.

 

Materiál:

 

Moč

 

 

.