imagesCA1ZSTJP

Terapeutické monitorování léků

(TDM)

 Žádanka TDM antibiotika

 

 Základní informace k TDM

 

Ukázka interpretace

Kontakty:

 

Pracoviště laboratorních metod:

MUDr. Janka Franeková Ph.D.,  kl. 5225

 

Oddělení klinické farmacie a lékové informační centrum:

Mgr. K. Chrapková PG Dip,  kl.5274, (8243)

PharmDr. Iva Prokopová Ph.D., kl. 5274 (8244)

Mgr. Eliška Dvořáčková kl. 5274 (8244)

tinypic_com

Antibiotika teoretické podklady

Aminoglykosidy

Vankomycin

 

Imunosupresiva teoretické podklady

Tacrolimus

Everolimus

Cyklosporin