Preanalytika

 

Pokyny k odběru

Odběr za sterilních podmínek do injekční stříkačky, vytlačit veškerý vzduch, opatřit combi zátkou.

 

Min. 1 ml.

 

Podezření na určité situace hlašte na OKM (plynatá sněť, podezření na aktinomykózu aj.).

 

Přesně označit typ materiálu a místo odběru.

Klinické indikace

Absces. Empyém v různých lokalizacích. Peritonitida. Pleuritida. Infekce ascitu. Perikarditida. Cholangoitida. Epididymitida, prostatitida, orchitida.

Diagnostika infekčního procesu s podezřením na účast anaerobních bakterií.

Odběrový systém

Injekční stříkačka s combi zátkou.

 

Hemokultivační lahvičky Bact/ALERT® FN Plus, ev. SN, Biomérieux.

 

Přiměřené množství lahviček k vyzvednutí na OKM v pracovní době oddělení.

Uchování před transportem

Ihned do laboratoře.

 

Mimo pracovní dobu OKM odebrat do hemokultivačních lahviček. V tomto případě je vhodné zhotovit nátěr na podložní sklo pro mikroskopické vyšetření. Pokyny k odběru viz Krev na hemokultivaci.

Transport

Pokojová T

Poznámka

 

Je-li dostatečné množství materiálu, nestírejte tekuté materiály na tampon, zašlete ve stříkačce s combi zátkou či hemokultivační lahvičce (+ nátěr na podložní sklo dle možností).

 

Interpretace

 

Při odběru nutno co nejvíce zamezit kontaktu se vzdušným kyslíkem, při odběru většího množství materiálu stoupá šance záchytu eventuálního patogena.