Preanalytika

 

Pokyny k odběru

Výtěr z rekta od pacienta s podezřením na střevní infekci.

Tampon zasunout cca 3 cm hluboko, setřít valivým pohybem.

Klinické indikace

Průjem s podezřením na bakteriální etiologii.

Odběrový systém

Černá výtěrovka s transportní půdou.

Uchování před transportem

Transport do 24 hodin. Pokojová T.

Transport

Pokojová T.

Poznámka

 

Provádí se v rámci komplexní dg. základních střevních patogenů (Salmonella, Shigella, Campylobacter, Yersinia, EHEC O:157). Viz Výtěr rektum diagnóza.

 

Vyšetření Campylobacter jejuni nelze provést u materiálů zaslaných v odběrové soupravě bez transportní půdy.

 

Interpretace

 

Campylobacter spp., zejména Campylobacter jejuni je významným původcem gastroenteritid. Jde o mikroba vyžadujícího speciální podmínky pro kultivaci, jako je teplota 42 °C, mikroaerofilní prostředí, selektivní kultivační média a dobu kultivace 48-72 hodin.

Infekční dávka u kampylobakteriózy je poměrně nízká, udává se, že k nákaze stačí 10²-106 bakterií. Zdrojem nákazy bývá kontaminovaná strava, zejména drůbeží maso. Rizikové jsou pokrmy nedostatečně tepelně zpracované nebo sekundárně kontaminované. K infekci může dojít i při kontaktu se zvířaty domácími i divoce žijícími. Inkubační doba je obvykle 1-4 dny. Klinické projevy jsou: horečky, bolesti břicha, průjmy s příměsí krve.

Onemocnění je samoúzdravné, u nekomplikovaného onemocnění není terapie indikována.  Problémem bývá onemocnění u malých dětí, seniorů a imunokompromitovaných osob, kdy se infekce může generalizovat. Lékem volby jsou makrolidy. U fluorochinolonů se stává problémem vzrůstající rezistence.

Kampylobakterióza může být spojena s autoimunitními komplikacemi, jako jsou artritidy či syndrom Guillan – Barré. Po úzdravě dochází k vylučování kampylobakterů i několik týdnů.

 

 

.