Preanalytika

 

Pokyny k odběru

Pro anaerobní vyšetření jsou nejvhodnější vzorky získané punkcí nebo vzorky tkání.

Stěr je málo výtěžný materiál.

 

Stěr neprovádět s povrchu. Tampon ponechat dostatečně nasáknout sekretem.

 

Podezření na konkrétní situace hlašte na OKM (plynatá sněť, podezření na aktinomykózu aj.).

 

Přesně označit typ materiálu a místo odběru.

Klinické indikace

Infekce v místě chirurgického výkonu,

infekce traumatické rány,infekce po poranění zvířetem, infekce dekubitu, diabetická noha, infekce ischemických tkání dolních končetin, bércový vřed, stěr z kožní léze při podezření na podíl anaerobních bakterií.

Odběrový systém

Černá výtěrovka s transportní půdou.

Uchování před transportem

Transport do 24 hodin. Pokojová T.

Transport

Pokojová T.

Poznámka

 

Požadujete-li mikroskopické vyšetření, zašlete 2 stěry (1 pro kultivaci, 1 pro zhotovení mikroskopického preparátu). Odběrové soupravy spojte např.gumičkou, zašlete s 1 žádankou, stěr pro mikroskopii označte aby nedošlo k záměně.

 

Ke stěru na anaerobní vyšetření vyžadujeme zaslání stěru k aerobní kultivaci.

 

Interpretace:

 

Doporučujeme preferovat odběr vzorků tkání či punktátů, kdy je větší šance záchytu patogenů.