Preanalytika

 

Pokyny k odběru

Endotracheální kanyly, tracheostomické kanyly, drény, permanentní močové katétry,  cévní protézy, elektrody, kardiostimulátory, umělé srd.chlopně a jiné umělé materiály přiměřené velikosti.

 

Odběr za sterilních podmínek.

 

U delších materiálů sterilně odstřihnout koncovou část, cca 5 cm.

 

Druh materiálu a jeho lokalizaci zaznamenejte přesně do žádanky.

Klinické indikace

Dle typu materiálu - diagnostika infekčního procesu.

Infekce drénovaného prostoru.

Infekce kardiostimulačních systémů.

Infekce cévní protézy.

Endokarditida na umělé srdeční chlopni.

 

Odběrový systém

Sterilní zkumavka.

 

Sterilní kontejner s červeným uzávěrem (sputovka).

 

Jiné sterilní nádoby pro materiály méně obvyklých rozměrů.  Dodání větší odběrové nádoby, př. kádinky, lze domluvit s OKM.

 

NASUCHO!

Uchování před transportem

Ihned do laboratoře.

 

Mimo pracovní dobu OKM skladovat při pokojové T.

Transport

Pokojová T

Poznámka

 

Vzorky nezasílejte  zasunuté ve výtěrovce s transportní půdou. Vzorek není možno vyjmout bez rizika kontaminace.

 

Interpretace

 

V případě vyšetření permanentního močového katétru se nestanovuje citlivost bakteriálních kmenů. Přirozeně dochází ke kolonizaci katétru, kolonizace vzrůstá s délkou katetrizace. Bakterie mohou být součástí biofilmu, ale mohou být i zdrojem uroinfekce.

Bakterie osídlující umělé materiály rostou ve formě biofilmu a jejich eradikace bývá obtížná. Nejčastějším agens uplatňujícím se v infekci protetických materiálů bývají koagulázanegativní stafylokoky. Léčba je problematická, jak z hlediska průniku antibiotik, tak jejich účinnosti.

Infekce cévních protéz, kloubních endoprotéz, kardiostimulátorů či jiných umělých materiálů je obtížně ovlivnitelná a řešením se stává extrakce protetického materiálu.

Přítomnost cizorodého materiálu se stává rizikovým faktorem pro vznik infekce v místě chirurgického výkonu. K vyvolání infekce s přítomností cizorodého materiálu stačí o 3 řády nižší počet bakterií (100 bakterií na 1 g tkáně) než v případě nativní tkáně. Přínos hemokultivací nebývá příliš vysoký, spíše lze očekávat pozitivitu v časné fázi infekce (Staphylococcus aureus). Z cizích těles lze pozitivitu hemokultur očekávat nejspíše v případě kardiostimulačních systémů. U infekcí cévních protéz bývají hemokultury pozitivní asi jen v 5% případů.