Preanalytika

 

Pokyny k odběru

CŽK, kanyla a.radialis aj.

 

Odběr za sterilních podmínek.

Odstřihněte sterilně koncovou část kanyly (cca 5 cm).

Zaslat ihned nasucho.

 

Druh materiálu a jeho lokalizaci zaznamenejte přesně do žádanky.

Klinické indikace

Lokální infekce cévního katétru.

Katétrová infekce krevního řečiště.

Odběrový systém

Sterilní zkumavka.

 

Sterilní kontejner s červeným uzávěrem (sputovka).

 

NASUCHO!

Uchování před transportem

Do 2 hodin do laboratoře.

 

Mimo pracovní dobu OKM skladovat při pokojové T. 

Transport

Pokojová T.

Poznámka

Cévní kanyly jsou zpracovávány kvantitativně metodou dle Maki.

Zalití fyziologickým roztokem může zkreslit výsledek vyšetření.

 

Interpretace

 

Zpracování kvantitativní metodou dle Maki:

 

>15 CFU – významný počet, suspektní infekce

10 – 15 CFU – hraniční hodnota

<10 CFU – nevýznamný nález, suspektní kontaminace

 

Nález po pomnožení:

-       Nutno konfrontovat s klin.stavem

.